jo.gorzyce.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Gorzyce www.gorzyce.pl
Strona główna strona główna 

Lista Jednostek
 
BIP Jednostek Organizacyjnych Nadzorowanych przez Wójta Gminy Gorzyce
Nazwa Gminy Gorzyce
Wójt Gminy  Daniel Jakubczyk
Adres Jednostki Nadrzędnej  Kościelna 15, 44-350 Gorzyce
Kontakt

tel: (32) 45 13 056
fax: (32) 45 13 056
e-mail: gorzyce@gorzyce.pl

1. Gimnazjum w Czyżowicach
2. Gimnazjum w Gorzycach
3. Gimnazjum w Rogowie
4. Gimnazjum w Turzy Śl.
5. Szkoła Podstawowa w Bluszczowie
6. Szkoła Podstawowa w Czyżowicach
7. Szkoła Podstawowa nr 1 w Gorzycach
8. Szkoła Podstawowa nr 2 w Gorzycach (Kolonia Fryderyk)
9. Szkoła Podstawowa w Olzie
10. Szkoła Podstawowa w Rogowie
11. Szkoła Podstawowa w Turzy Śl.
12. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gorzyczkach
13. Przedszkole w Czyżowicach
14. Przedszkole w Gorzycach
15. Przedszkole w Olzie
16. Przedszkole w Rogowie
17. Przedszkole w Turzy Śl.
18. Gminny Zespół Obsługi Finansowej w Gorzycach
19. Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji "NAUTICA" w Gorzycach
20. Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza w Gorzyczkach
21. Gminne Centrum Kultury w Gorzycach
22. Wiejski Dom Kultury w Czyżowicach (połączono w GCK z dniem 01.01.2017 r.)
23. Wiejski Dom Kultury w Gorzycach (połączono w GCK z dniem 01.01.2017 r.)
24. Wiejski Dom Kultury w Olzie (połączono w GCK z dniem 01.01.2017 r.)
25. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach
26. Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach
27. Gminny Zakład Kanalizacyjny w Gorzycach (zlikwidowany z dniem 31.12.2015 r.)

 

 

Opublikowane przez: Tomasz Górski | Data wprowadzenia: 2013-09-02 17:37:13 | Data modyfikacji: 2017-01-10 14:08:08.
Data wprowadzenia: 2013-09-02 17:37:13
Data modyfikacji: 2017-01-10 14:08:08
Opublikowane przez: Tomasz Górski

  Biuletyn Informacji Publicznej - jo.gorzyce.bip.gmina.pl