• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Rejestr zmian

Rejestr zmian

Rejestr zmian w całym serwisie "Biuletyn Informacji Publicznej - Gminy Gorzyce".

Ostatnia zmiana.
Data: 2020-12-04 13:48:06
Redaktor: Agnieszka Paloc
Opis: Wgranie pliku na serwer
Wszystkie zmiany.
Data Redaktor Element Opis
2019-12-08 14:29:17 Katowice IntraCOM.pl Uchwała Rady Gminy - Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania - plik niedostępny rejestr zmian pliku Wgranie pliku na serwer
2019-12-08 14:20:29 Katowice IntraCOM.pl Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejestr zmian pliku Zmiana pliku
2019-12-08 14:20:21 Katowice IntraCOM.pl Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejestr zmian pliku Zmiana pliku
2019-12-08 14:19:58 Katowice IntraCOM.pl Wniosek w sprawie zmiany Miejscowego Planu/Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gorzyce - druk niedostępny rejestr zmian pliku Wgranie pliku na serwer
2019-12-08 14:15:34 Katowice IntraCOM.pl Zmiany w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego 2016 rejestr zmian pliku Wgranie pliku na serwer
2019-12-08 14:13:34 Katowice IntraCOM.pl Nie znaleziono elementu. Dodanie strony do struktury
2019-12-08 14:13:34 Katowice IntraCOM.pl Strona została usunięta. Utworzenie treści strony
2019-12-08 14:09:12 Katowice IntraCOM.pl Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - LEGENDA rejestr zmian pliku Wgranie pliku na serwer
2019-12-08 14:08:41 Katowice IntraCOM.pl Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego MAPA rejestr zmian pliku Wgranie pliku na serwer
2019-12-08 14:07:55 Katowice IntraCOM.pl Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce - Uchwała nr XXXI/245/13 rejestr zmian pliku Wgranie pliku na serwer
2019-12-08 14:00:41 Katowice IntraCOM.pl Nie znaleziono elementu. Dodanie strony do struktury
2019-12-08 14:00:41 Katowice IntraCOM.pl Drogownictwo rejestr zmian strony Utworzenie treści strony
2019-12-08 13:58:24 Katowice IntraCOM.pl Nie znaleziono elementu. Dodanie strony do struktury
2019-12-08 13:58:24 Katowice IntraCOM.pl Strona została usunięta. Utworzenie treści strony
2019-12-08 13:54:00 Katowice IntraCOM.pl Wniosek o uzgodnienie planowanej inwestycji w zakresie drogi gminnej rejestr zmian pliku Wgranie pliku na serwer
2019-12-08 13:52:52 Katowice IntraCOM.pl Wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego na wykonanie lub przebudowę zjazdu z drogi gminne rejestr zmian pliku Wgranie pliku na serwer
2019-12-08 13:51:07 Katowice IntraCOM.pl Wniosek o wydanie zgody na wykonanie lub przebudowę lub remont zjazdu z drogi gminnej rejestr zmian pliku Wgranie pliku na serwer
2019-12-08 13:50:46 Katowice IntraCOM.pl Wniosek o zajęcia pasa drogowego rejestr zmian pliku Wgranie pliku na serwer
2019-12-08 13:45:55 Katowice IntraCOM.pl Wniosek o zaopiniowanie projektu organizacji ruchu rejestr zmian pliku Wgranie pliku na serwer
2019-12-08 13:45:13 Katowice IntraCOM.pl Wniosek o umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym rejestr zmian pliku Wgranie pliku na serwer
Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry