Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach

Ośrodek Pomocy Społecznej
Rodzaj jednostka organizacyjna
Lokalizacja śląskie, pow. wodzisławski
Kod pocztowy  44-350
Adres jednostki Gorzyce, ul. Raciborska 27
Kontakt

tel./fax 0-32 45 11 671,  0-32 45 14 444
e-mail: poczta@opsgorzyce.pl

Kierownik

mgr Janina Dąbrowa

Z-ca Kierownika

mgr Joanna Łącka

WWW:  http://www.opsgorzyce.pl/
REGON:  003465863
NIP:  647-18-96-424

 

 

Opublikowane przez: Roman Stawinoga | Data wprowadzenia: 2014-05-26 15:05:03 | Data modyfikacji: 2019-01-09 08:49:29.

Zobacz:
 Informacje ogólne .  Aktualności .  Pomoc społeczna .  Świadczenia rodzinne .  Fundusz alimentacyjny .  Dodatek mieszkaniowy i energetyczny .  Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej .  Zespół interdyscyplinarny ds przeciwdziałania przemocy w rodzinie .  Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych .  Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa .  Karta dużej rodziny .  Sprawozdania finansowe . 
Data wprowadzenia: 2014-05-26 15:05:03
Data modyfikacji: 2019-01-09 08:49:29
Opublikowane przez: Roman Stawinoga