Lista Jednostek

 
BIP Jednostek Organizacyjnych Nadzorowanych przez Wójta Gminy Gorzyce
Nazwa Gminy Gorzyce
Wójt Gminy  Daniel Jakubczyk
Adres Jednostki Nadrzędnej  Kościelna 15, 44-350 Gorzyce
Kontakt

tel: (32) 45 13 056
fax: (32) 45 13 056
e-mail: gorzyce@gorzyce.pl

1. Gimnazjum w Czyżowicach
2. Gimnazjum w Gorzycach
3. Gimnazjum w Rogowie
4. Gimnazjum w Turzy Śl.
5. Szkoła Podstawowa w Bluszczowie
6. Szkoła Podstawowa w Czyżowicach
7. Szkoła Podstawowa nr 1 w Gorzycach
8. Szkoła Podstawowa nr 2 w Gorzycach (Kolonia Fryderyk)
9. Szkoła Podstawowa w Olzie
10. Szkoła Podstawowa w Rogowie
11. Szkoła Podstawowa w Turzy Śl.
12. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gorzyczkach
13. Przedszkole w Czyżowicach
14. Przedszkole w Gorzycach
15. Przedszkole w Olzie
16. Przedszkole w Rogowie
17. Przedszkole w Turzy Śl.
18. Gminny Zespół Obsługi Finansowej w Gorzycach
19. Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji "NAUTICA" w Gorzycach
20. Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza w Gorzyczkach
21. Gminne Centrum Kultury w Gorzycach
22. Wiejski Dom Kultury w Czyżowicach (połączono w GCK z dniem 01.01.2017 r.)
23. Wiejski Dom Kultury w Gorzycach (połączono w GCK z dniem 01.01.2017 r.)
24. Wiejski Dom Kultury w Olzie (połączono w GCK z dniem 01.01.2017 r.)
25. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach
26. Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach
27. Gminny Zakład Kanalizacyjny w Gorzycach (zlikwidowany z dniem 31.12.2015 r.)

 

 

Opublikowane przez: Tomasz Górski | Data wprowadzenia: 2013-09-02 17:37:13 | Data modyfikacji: 2017-01-10 14:08:08.
Data wprowadzenia: 2013-09-02 17:37:13
Data modyfikacji: 2017-01-10 14:08:08
Opublikowane przez: Tomasz Górski