• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Polityka prywatności

Polityka prywatności

Gmina Gorzyce (Urząd Gminy Gorzyce) przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwis Biuletynu Informacji Publicznej naszej jednostki.

Administratorem danych jest Wójt Gminy Gorzyce - Urząd Gminy Gorzyce , z siedzibą w Gorzycach, ulica Kościelna 15.

Wszelkie informacje na temat przetwarzania danych osobowych można uzyskać, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych - sprawdź klauzulę RODO.
Korzystając z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Gorzyce (serwis BIP Gorzyce) akceptujesz zasady niniejszej Polityki Prywatności oraz regulacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO").

Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem BIP. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do trzeciej strony (z wyłączeniem usługodawcy hostingowego). Poufność danych może być jedynie uchylona w celach dowodowych lub na polecenie odpowiednich organów państwa.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów BIP, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że Administrator zna publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu informacji publicznej. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.

Możemy znać również:

  • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • nazwę stacji klienta,
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do Portalu WWW/BIP szkoły nastąpiło przez odnośnik,
  • przybliżoną lokalizację użytkownika,
  • informacje o przeglądarce użytkownika.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Gorzyce. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony BIP nie zawiera błędów, itp. Zbieramy również dane statystyczne z informacjami o odwiedzanych stronach, pobieranych plikach.

Bezpośredni kontakt z gminą ze strony BIP

Istnieje możliwość bezpośredniego kontaktu mailowego z naszymi pracownikami poprzez dostępne na stronach adresy korespondencyjne (e-mail). Gmina przechowuje korespondencję ze swoimi Klientami dla celów statystycznych, dowodowych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania. Jednocześnie gwarantujemy, że adresy w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Interesantem w celu innym niż przez niego określony lub w celach zabezpieczenia interesu gminy. Ewentualna komunikacja w innych kwestiach może się odbywać tylko za uprzednią zgodą Klienta.

Koniecznie zapoznaj się z klauzulą informacyjną RODO - dostępną w BIP.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez okres do 360 dni (lub krócej - zgodnie z umową z oparatorem hostingu) jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem BIP. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza Administratorem sieci lub osób prowadzących postępowania dowodowe. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookies

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Mechanizm ten stosujemy jedynie do zapamiętywania - na czas sesji - następujących parametrów:

  • czy oglądana strona jest pierwszą stroną odwiedzoną w trakcie sesji,
  • czy osoba loguje się do panelu zarządzania własnym kontem po raz pierwszy (dotyczy BIP z obiegiem spraw),
  • czasowego przechowywania, w trakcie zalogowania, jego danych aby nie musiał się logować przy każdym przejściu na inną stronę (dotyczy BIP z obiegiem spraw).

Każda przeglądarka internetowa umożliwia zarządzanie sposobem korzystania z plików cookies poprzez modyfikację jej ustawień. Wprowadzenie zmian jest bardzo proste, ale należy pamiętać, że wyłączając lub ograniczając obsługę plików cookies niektóre z funkcjonalności strony internetowej mogą być dla użytkownika niedostępne. W każdej chwili możliwe jest przywrócenie obsługi cookies.

DLA PRZYKŁADU PODAJEMY LINKI DO ZMIANY USTAWIEŃ COOKIES W NAJPOPULARNIEJSZYCH PRZEGLĄDARKACH:

Odnośniki do innych stron

BIP może zawierać odnośniki do innych stron WWW lub BIP jednostek administracji publicznej i jednostek nadrzędnych. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko naszej strony.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, wątpliwości lub propozycje związane z naszą Polityką Prywatności, będziemy bardzo wdzięczni za kontakt.

Zgoda na politykę prywatności

Akceptacja postanowień niniejszej Polityki Prywatności jest jednocześnie wyrażeniem zgody na przetwarzanie ww. danych.

Użytkownikowi, który akceptując postanowienia Polityki Prywatności wyraził zgodę na przetwarzanie ww. danych, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Gmina Gorzyce - Urząd Gminy Gorzyce
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2019-09-23 10:00
Aktualizacja publikacji
IntraCOM.pl Katowice 2019-12-06 14:59
Wytworzenie publikacji
Beata Futerska 2019-12-06 15:01
Zatwierdzenie
Beata Futerska 2019-12-06 15:01
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
203
do góry