• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Rejestr zmian

Rejestr zmian

Rejestr zmian w całym serwisie "Biuletyn Informacji Publicznej - Gminy Gorzyce".

Ostatnia zmiana.
Data: 2020-06-05 12:56:46
Redaktor: Roman Stawinoga
Opis: Usunięcie wiadomości
Wszystkie zmiany.
Data Redaktor Element Opis
2020-06-05 12:56:46 Roman Stawinoga Nie znaleziono wiadomości. Usunięcie wiadomości
2020-06-05 12:53:19 Monika Radzik Zarządzenie ORG.0050.273.2020 rejestr zmian wiadomości Zmiana wiadomości
2020-06-05 12:48:18 Stella Siedlaczek IZP7 Odpowiedzi_1.pdf rejestr zmian pliku Wgranie pliku na serwer
2020-06-05 12:45:27 Roman Stawinoga Załącznik do projektu uchwały ul. Pod Lasem.pdf rejestr zmian pliku Wgranie pliku na serwer
2020-06-05 12:45:15 Roman Stawinoga Załącznik do projektu uchwały ul. Józefa Sowady.pdf rejestr zmian pliku Wgranie pliku na serwer
2020-06-05 12:45:03 Roman Stawinoga Projekt uchwały ul. Pod Lasem.pdf rejestr zmian pliku Wgranie pliku na serwer
2020-06-05 12:44:48 Roman Stawinoga Projekt uchwały ul. Józefa Sowady.pdf rejestr zmian pliku Wgranie pliku na serwer
2020-06-05 12:44:08 Roman Stawinoga Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.pdf rejestr zmian pliku Wgranie pliku na serwer
2020-06-05 12:43:01 Roman Stawinoga Nie znaleziono wiadomości. Zmiana wiadomości
2020-06-05 12:41:11 Roman Stawinoga Nie znaleziono wiadomości. Utworzenie wiadomości
2020-06-05 12:25:17 Monika Radzik Zarządzenie nr ORG.0050.285.2020 z dnia 16.04.2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej rejestr zmian pliku Zmiana pliku
2020-06-05 12:19:02 Monika Radzik Zarządzenie nr ORG.0050.292.2020 z dnia 28.04.2020 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego rejestr zmian pliku Zmiana pliku
2020-06-05 12:17:07 Monika Radzik Zarządzenie nr ORG.0050.294.2020 z dnia 30.04.2020 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia działek położonych w Odrze rejestr zmian pliku Zmiana pliku
2020-06-05 12:15:02 Monika Radzik Zarządzenie nr ORG.0050.297.2020 z dnia 11.05.2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach, za 2019 rok rejestr zmian pliku Zmiana pliku
2020-06-05 12:14:01 Liliana Psota projekt uchwały.pdf rejestr zmian pliku Wgranie pliku na serwer
2020-06-05 12:13:33 Liliana Psota ogłoszenie o konsultacjach.pdf rejestr zmian pliku Wgranie pliku na serwer
2020-06-05 12:12:53 Liliana Psota Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów... rejestr zmian wiadomości Utworzenie wiadomości
2020-06-05 12:03:36 Liliana Psota projekt uchwały.pdf rejestr zmian pliku Wgranie pliku na serwer
2020-06-05 12:02:53 Liliana Psota ogłoszenie o konsultacjach.pdf rejestr zmian pliku Wgranie pliku na serwer
2020-06-05 12:01:04 Liliana Psota Konsultacje projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gorzyce rejestr zmian wiadomości Utworzenie wiadomości
Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry