• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Rejestr zmian

Rejestr zmian

Rejestr zmian w całym serwisie "Biuletyn Informacji Publicznej - Gminy Gorzyce".

Ostatnia zmiana
Data: 2022-06-28 08:20:03
Redaktor: Anna Kocima
Opis: Wgranie pliku na serwer
Wszystkie zmiany
Data Redaktor Element Opis
2022-06-28 08:20:03 Anna Kocima informacja o termininie i przedmiocie konsultacji rejestr zmian pliku, pobierz plik Wgranie pliku na serwer
2022-06-27 17:34:36 Monika Radzik projekt uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Gorzyce, a nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela. rejestr zmian pliku, pobierz plik Wgranie pliku na serwer
2022-06-27 17:34:04 Monika Radzik projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce na lata 2023-2025 rejestr zmian pliku, pobierz plik Wgranie pliku na serwer
2022-06-27 17:33:40 Monika Radzik projekt uchwały w sprawie aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Gorzyce na lata 2021-2030 rejestr zmian pliku, pobierz plik Wgranie pliku na serwer
2022-06-27 17:33:07 Monika Radzik projekt uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi położonych na terenie Gminy Gorzyce, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym rejestr zmian pliku, pobierz plik Wgranie pliku na serwer
2022-06-27 17:32:37 Monika Radzik projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. rejestr zmian pliku, pobierz plik Wgranie pliku na serwer
2022-06-27 17:32:10 Monika Radzik projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/387/22 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie udzielenia w 2022 roku dodatkowej pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację zadań z zakresu administrowania drogami - "Przebudowa drogi powiatowej Nr 5055S w Bluszczowie". rejestr zmian pliku, pobierz plik Wgranie pliku na serwer
2022-06-27 17:31:38 Monika Radzik projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2022 rok rejestr zmian pliku, pobierz plik Wgranie pliku na serwer
2022-06-27 17:30:35 Monika Radzik projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2022-2030 rejestr zmian pliku, pobierz plik Wgranie pliku na serwer
2022-06-27 17:29:14 Monika Radzik XLII Sesja Rady Gminy Gorzyce - 30.06.2022 r, rejestr zmian wiadomości, przejdź do wiadomości Utworzenie wiadomości
2022-06-27 17:27:53 Monika Radzik Posiedzenie Komisji Budżetu i Ochrony Środowiska - 30.06.2022r. rejestr zmian pliku, pobierz plik Wgranie pliku na serwer
2022-06-27 15:45:15 Monika Radzik Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Gorzyce - 30.06.2022 r. rejestr zmian pliku, pobierz plik Zmiana pliku
2022-06-27 15:44:54 Monika Radzik Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Gorzyce - 30.06.2022 r. rejestr zmian pliku, pobierz plik Zmiana pliku
2022-06-27 15:44:18 Monika Radzik Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Gorzyce - 30.06.2022 r. rejestr zmian pliku, pobierz plik Wgranie pliku na serwer
2022-06-27 15:34:07 Monika Radzik XLII Sesja Rady Gminy Gorzyce - 30.06.2022 r. rejestr zmian pliku, pobierz plik Wgranie pliku na serwer
2022-06-27 14:45:07 Weronika Tatarczyk Informacja uzupełniająca dla mieszkanców - od 1 lipca odbiór bioodpadów w pojemnikach rejestr zmian pliku, pobierz plik Zmiana pliku
2022-06-27 14:44:51 Weronika Tatarczyk Normy pojemników do gromadzenia odpadów rejestr zmian pliku, pobierz plik Zmiana pliku
2022-06-27 14:44:03 Weronika Tatarczyk Od 1 lipca 2022r bioodpady gromadzimy w pojemnikach rejestr zmian pliku, pobierz plik Zmiana pliku
2022-06-27 14:32:23 Ilona Gawron Informacja o stanie mienia komunalnego za 2021 rok.pdf rejestr zmian pliku, pobierz plik Wgranie pliku na serwer
2022-06-27 14:29:26 Ilona Gawron inf.o stanie mienia komunalnego.pdf rejestr zmian pliku, pobierz plik Zmiana pliku
Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry