• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Rejestr zmian

Rejestr zmian

Rejestr zmian w całym serwisie "Biuletyn Informacji Publicznej - Gminy Gorzyce".

Ostatnia zmiana
Data: 2023-12-04 15:08:34
Redaktor: Małgorzata Warzeszka
Opis: Wgranie pliku na serwer
Wszystkie zmiany
Data Redaktor Element Opis
2023-12-04 15:08:34 Małgorzata Warzeszka Ogłoszenie o poszukiwaniu pracownika na stanowisko kierowcy autobusu (termin składania CV - 15.12.2023) rejestr zmian pliku, pobierz plik Wgranie pliku na serwer
2023-12-04 12:58:44 Beata Futerska Informacja o wynikach konsultacji projektów uchwał OPS.pdf rejestr zmian pliku, pobierz plik Zmiana pliku
2023-12-04 12:58:21 Beata Futerska Informacja o wynikach konsultacji projektów uchwał OPS.pdf rejestr zmian pliku, pobierz plik Wgranie pliku na serwer
2023-12-04 11:18:38 Beata Lubasz Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach- Lubomia rejestr zmian pliku, pobierz plik Wgranie pliku na serwer
2023-12-04 10:38:40 Beata Lubasz Informacja o wydanej decyzji rejestr zmian pliku, pobierz plik Wgranie pliku na serwer
2023-12-01 13:38:57 Weronika Tatarczyk Wykaz firm wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej - wersja niedostępna rejestr zmian pliku, pobierz plik Wgranie pliku na serwer
2023-12-01 12:03:02 Ilona Gawron Uchwała Nr 4200/V/124/2023 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 28 listopada 2023r w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gorzyce projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2024 - 2030.pdf rejestr zmian pliku, pobierz plik Wgranie pliku na serwer
2023-12-01 11:59:33 Ilona Gawron Uchwała Nr 4200/V/123/2023 V Składu Orzekającego Ragionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 28 listopada 2023r w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok Gminy Gorzyce.pdf rejestr zmian pliku, pobierz plik Wgranie pliku na serwer
2023-12-01 11:56:17 Ilona Gawron Uchwała Nr 4200/V/121/2023 V Składu Orzekającego Ragionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 28 listopada 2023r w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gorzyce projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok wraz z uzasadnieniem.pdf rejestr zmian pliku, pobierz plik Wgranie pliku na serwer
2023-11-30 15:25:04 Katarzyna Przybyła Informacja o wyniku konsultacji.pdf rejestr zmian pliku, pobierz plik Wgranie pliku na serwer
2023-11-30 15:22:47 Katarzyna Przybyła Informacja o wyniku konsultacji.pdf rejestr zmian pliku, pobierz plik Wgranie pliku na serwer
2023-11-30 13:11:12 Katarzyna Kisiała informacja o terminie i przedmiocie konsultacji przystanki rejestr zmian pliku, pobierz plik Wgranie pliku na serwer
2023-11-30 13:04:51 Stella Siedlaczek Zakup paliw płynnych na rok 2024 rejestr zmian zamówienia Zmiana przetargu
2023-11-30 13:04:21 Stella Siedlaczek Zakup paliw płynnych na rok 2024 rejestr zmian zamówienia Zmiana przetargu
2023-11-30 13:04:09 Stella Siedlaczek Zakup paliw płynnych na rok 2024 rejestr zmian zamówienia Utworzenie przetargu
2023-11-30 12:23:45 Monika Radzik projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Odry na Wójta Gminy Gorzyce rejestr zmian pliku, pobierz plik Wgranie pliku na serwer
2023-11-30 12:21:13 Monika Radzik projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Gorzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 - zmieniony rejestr zmian pliku, pobierz plik Wgranie pliku na serwer
2023-11-30 12:00:51 Monika Radzik projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 - zmieniony rejestr zmian pliku, pobierz plik Wgranie pliku na serwer
2023-11-30 11:56:57 Monika Radzik projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2023 rok - zmieniony rejestr zmian pliku, pobierz plik Wgranie pliku na serwer
2023-11-30 11:56:04 Monika Radzik projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2023-2030 - zmieniony.pdf rejestr zmian pliku, pobierz plik Wgranie pliku na serwer
Drukuj
Liczba odwiedzin
1113
do góry