Sprawozdania finansowe

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na
31.12.2018
 bilans jednostki budżetowej.pdf

Opublikowane przez: Monika Nowakowska | Data wprowadzenia: 2019-05-09 11:07:32 | Data modyfikacji: 2019-05-09 11:09:34.
Zestawienie zmian w funduszu jednostki
sporządzone na 31.12.2018
 zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf

Opublikowane przez: Monika Nowakowska | Data wprowadzenia: 2019-05-09 11:14:23.
Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na
31.12.2018
 rachunek zysków i strat jednostki.pdf

Opublikowane przez: Monika Nowakowska | Data wprowadzenia: 2019-05-09 11:19:04.
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
za 2018 rok
 informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego.pdf

Opublikowane przez: Monika Nowakowska | Data wprowadzenia: 2019-05-09 11:21:28.
Data wprowadzenia: 2019-05-09 11:21:28
Opublikowane przez: Monika Nowakowska