• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Informacja nieudostępniona

Informacja nieudostępniona

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej

jest udostępniana poprzez wyłożenie lub wywieszenie informacji w powszechnie dostępnym miejscu (tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Gorzyce ul. Kościelna 15) oraz na wniosek zainteresowanego (wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Gorzyce).

Udostępnianie materiałów dokumentujących posiedzenia Rady Gminy Gorzyce (dostęp do informacji publicznej następuje również w drodze wstępu na posiedzenia Rady Gminy Gorzyce. Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku obrad Rady publikowane jest w BIP Urzędu Gminy Gorzyce - zakładka - ogłoszenia)

Kiedy dostęp do informacji publicznej jest ograniczony ?

Dostęp do informacji publicznej jest ograniczony w przypadkach:

  1. informacji niejawnej (tajemnicy państwowej i służbowej),
  2. informacji stanowiącej tajemnicę ustawowo chronioną (tajemnicę zawodową lub jednostki organizacyjnej),
  3. tajemnicy przedsiębiorcy, chyba że przedsiębiorca zrezygnuje z przysługującego mu prawa,
  4. ze względu na prywatność osoby fizycznej, z dwoma wyjątkami:
    1. ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach fizycznych pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzania i wykonywania funkcji,
    2. osoba fizyczna rezygnuje z przysługującej ochrony jej prywatności.

OPŁATY:

Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli urząd będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty. (art. 15 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., tekst jednolity Dz.U. z 2014 roku, poz. 782 z późn. zm.)

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Gmina Gorzyce
44-350 Gorzyce,
ul. Kościelna 15

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wójt lub wyznaczony przez niego pracownik.

TRYB ODWOŁAWCZY:

W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., tekst jednolity Dz.U. z 2014 roku, poz. 782 z późn. zm.

WNIOSEK

  • Formularz wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie jest drukiem obligatoryjnym, ma charakter pomocniczego wzoru.
  • Wypełnienie danych osobowych we wniosku nie jest konieczne, jednakże w niektórych przypadkach może być niezbędne dla ostatecznego załatwienia wniosku poprzez wydanie decyzji administracyjnej.
Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
pdf 2019-12-06 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2087
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 87.11KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Gmina Gorzyce - Urząd Gminy Gorzyce
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2019-12-06 15:53
Aktualizacja publikacji
IntraCOM.pl Katowice 2019-12-19 14:22
Wytworzenie publikacji
IntraCOM.pl 2019-12-19 14:26
Zatwierdzenie
Beata Futerska 2019-12-19 14:26
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
281
do góry