• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Statystyka strony

Statystyka strony

Dział: Ogólne
Podstrona Ilość
Strona główna 0
Redakcja BIP 0
Informacja nieudostępniona 0
Informacja dla osób uprawnionych ze specjalnymi potrzebami 0
Koordynator ds. dostępności 0
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebawami 0
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności na lata 2021-2025 0
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 0
Mapa witryny 0
Polityka prywatności 0
Zastrzeżenia prawne 0
Rejestr zmian 0
Statystyka strony 0
Jak korzystać z BIP? 0
Jak szukać? 0
Informacje dla osób z niepełnosprawnościami 0
Dział: Menu Podmiotowe
Podstrona Ilość
Menu Podmiotowe 0
Cyberbezpieczeństwo 0
Dział: Urząd Gminy Gorzyce
Podstrona Ilość
Urząd Gminy Gorzyce 0
Dane kontaktowe 0
Wykaz telefonów 0
Skrzynka podawcza 0
Struktura organizacyjna 0
Kierownictwo Urzędu 0
Wójt Gminy 0
Zastępca Wójta Gminy 0
Sekretarz Gminy 0
Skarbnik Gminy 0
Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych 0
Jakubczyk Daniel - Wójt Gminy Gorzyce 0
Adamczyk Gabriela - dyrektor SP nr 1 w Gorzycach do 31.08.2018 r. 0
Ciuraj Katarzyna - dyrektor SP w Bluszczowie 0
Cogiel Edyta - dyrektor SP w Olzie do 28.02.2019 r. 0
Czarnecka Sylwia - z-ca wójta gminy do 30.11.2021 r. 0
Dawid Bibianna - dyrektor GCK w Gorzycach 0
Dąbrowa Janina - kierownik OPS Gorzyce 0
Domańska Dorota - p. o. dyrektora ZSP w Olzie do 30.06.2020 r., od 1.07.2020 r. dyrektor ZSP w Olzie 0
Frączek Aleksandra - dyrektor ZSP nr 1 w Gorzycach 0
Gajowska Izolda - kierownik refaratu gospodarki komunalnej 0
Grzegorzek Bernadeta - skarbnik gminy do 30.07.2020 r. 0
Jęczmionka Anna - dyrektor GBP w Gorzycach 0
Karczewska Maria - dyrektor PP w Rogowie do 30.11.2021 r. 0
Kisiel Ilona - dyrektor ZSP w Rogowie 0
Kluczka Teresa - dyrektor SP nr 2 w Gorzycach do 31.08.2019 r. r. 0
Klyszcz Izabela - Kierownik Świadczeń Rodzinnych OPS Gorzyce 0
Konsek Alina - Dyrektor ZSP w Gorzyczkach 0
Kowalski Robert - kierownik refataru podatków i opłat 0
Kucza Aleksander - dyrektor ZSP w Czyżowicach 0
Kurasz Daniel - zastępca wójta gminy 0
Kuźnik Barbara - dyrektor PP w Czyżowicach do 31.08.2020 r. 0
Kwapulińska Stefania - kierownik refaratu kultury, sportu i bezpieczeństwa publicznego 0
Langer Renata p. o. dyrektor PP w Rogowie do 31.08.2022 r. 0
Langrzyk Wioletta - kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 0
Łącka Joanna - z-ca kier. OPS 0
Markiewicz Justyna - kierownik referatu rolnictwa i gospodarki gruntami 0
Markiewicz Ryszard Dyrektor Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i Rekreacji "Nautica" w Gorzycach 0
Nowakowska Monika - kierownik świetlicy profilaktycznej 0
Rzadkiewicz Hanna - pracownik OPS 0
Sanecznik Izabela dyrektor GZOF 0
Sikora Agnieszka - pracownik OPS Gorzyce 0
Seman Renata - zastępca skarbnika gminy, od 31.07.2020 r. - skarbnik gminy 0
Skupnik Agata dyrektor SP nr 2 w Gorzycach 0
Sobala-Hibner Ewa - dyrektor PP w Czyżowicach do 31.08.2022 r. 0
Sula Irena - dyrektor SP w Turzy Śl. do 30.11.2020 r. 0
Tatarczyk Klaudia - dyrektor ZSP w Turzy Śląskiej 0
Tomala - Gądek Joanna - dyrektor PP w Gorzycach do 31.08.2021 r. 0
Władarz Maria - sekretarz gminy 0
Wolnik Krystyna - dyrektor PP w Olzie do 31.08.2019 r. 0
Zimny Marzena - dyrektor PP w Turzy Śl., do 31.08.2021 r. 0
Dział: Dane osobowe - ochrona
Podstrona Ilość
Dane osobowe - ochrona 0
Klauzula informacyjna RODO - strona internetowa 0
Klauzula informacyjna RODO - Urząd Stanu Cywilnego 0
Klauzula informacyjna RODO - nagrywanie i transmisja sesji 0
Klauzula informacyjna RODO - dowody osobiste 0
Klauzula informacyjna RODO - ewidencja ludności 0
Przetwarzanie danych CEIDG 0
Klauzula informacyjna RODO - dowóz na szczepienia przeciwko COVID-19 0
Dział: Rada Gminy
Podstrona Ilość
Rada Gminy 0
Rada Gminy VIII kadencji (2018 - 2023) 0
Skład Rady Gminy 0
Terminy Sesji Rady Gminy 0
Posiedzenia wspólne Komisji Rady Gminy 0
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 0
Komisja Rodziny, Spraw Społecznych, Osób Starszych i Niepełnosprawnych 0
Komisja Budżetu i Ochrony Środowiska 0
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 0
Komisja Rewizyjna 0
Komisje Rady Gminy 0
Projekty Uchwał 0
Protokoły z sesji 0
Sesje online 0
Terminy posiedzeń Komisji 0
Wyniki głosowań 0
Sprawozdania 0
Oświadczenia majątkowe Radnych 0
Borecka Izabela 0
Burkiewicz-Dzumyk Dominika 0
Katryniok Eugeniusz 0
Koczwara Katarzyna 0
Kurasz Daniel 0
Lemańska Beata 0
Lenczyk Alicja 0
Lubszczyk Piotr 0
Maciuga Rafał 0
Małek Krzysztof 0
Menżyk Michał 0
Młynarczyk Beata 0
Paloc Krzysztof 0
Sieńko Magdalena 0
Styrnol Dominika 0
Wachtarczyk Urszula 0
Wawrzyczny Piotr 0
Zając Monika 0
Zbroja Stanisław 0
Zimny Piotr 0
Zuch Alicja 0
Wieczorek Michał 0
Grzegorz Student 0
Teresa Władarz 0
Stanieczko Tomasz 0
Dział: Jednostki Gminy Gorzyce
Podstrona Ilość
Jednostki Gminy Gorzyce 0
Jednostki organizacyjne 0
Szkoła Podstawowa w Bluszczowie 0
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czyżowicach 0
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gorzycach 0
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gorzyczkach 0
Szkoła Podstawowa nr 2 w Gorzycach 0
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olzie 0
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rogowie 0
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Turzy Śląskiej 0
Gminny Zespół Obsługi Finansowej w Gorzycach 0
Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach 0
Gminne Centrum Kultury w Gorzycach 0
Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji 0
Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza 0
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach 0
Jednostki pomocnicze 0
Sołectwo Bełsznica 0
Sołectwo Bluszczów 0
Sołectwo Czyżowice 0
Sołectwo Gorzyczki 0
Sołectwo Gorzyce 0
Sołectwo Kolonia Fryderyk 0
Sołectwo Odra 0
Sołectwo Olza 0
Sołectwo Osiny 0
Sołectwo Rogów 0
Sołectwo Turza Śląska 0
Sołectwo Uchylsko 0
Dział: Menu Przedmiotowe
Podstrona Ilość
Menu Przedmiotowe 0
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 0
Cyberbezpieczeństwo 0
Strategia Rozwoju Gminy Gorzyce 0
Dział: Ogłoszenia
Podstrona Ilość
Ogłoszenia 0
Dział: Załatwianie spraw
Podstrona Ilość
Załatwianie spraw 0
Gospodarka odpadami komunalnymi 0
Przepisy prawne 0
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 0
Firmy odbierająca odpady komunalne 0
Harmonogram odbioru odpadów 0
Kampania edukacyjno-informacyjna 0
Analiza osiągniętych efektów - sprawozdania 0
Informacja o ilości wytwarzanych i zagospodarowanych na terenie nieruchomości bioodpadach 0
Zagospodarowanie przestrzenne 0
Studium uwarunkowań 0
Planowanie przestrzenne 0
Nadawanie numeracji porządkowej budynkom 0
Wypis i wyrys z planu miejscowego 0
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 0
Zgodności zamierzonego sposobu użytkowania 0
Gospodarka 0
Wydawanie wypisu i wyrysu z planu miejscowego 0
Nadawanie numerów porządkowych budynkom 0
Drogi publiczne 0
Cmentarze komunalne 0
Wzory dokumentów 0
Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 0
Wytyczne - zabudowa nagrobków 0
Ochrona środowiska 0
Usunięcie drzew 0
Wycinka, usunięcie drzew 0
Przydomowa oczyszczalnia ścieków 0
Środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia 0
Obwieszczenie podanie do publicznej wiadomości 0
Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach Gorzyce, Marklowice, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śląski etap II -decyzja środowiskowa 0
Budowa kanalizacji w Czyżowicach 0
Decyzja środowiskowa: W.A.G. payment solution PL, Sp. z o.o. 0
Rejestr działalności regulowanej 0
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 0
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 0
Demontaż, transport i utylizacja azbestu 0
Plan gospodarki niskoemisyjnej 0
Ograniczenie niskiej emisji 0
Dokumenty do pobrania 0
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2021-2030 0
Program ochrony środowiska dla Gminy Gorzyce na lata 2021-2024, z perspektywą na lata 2025-2028 0
Program wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce na lata 2022-2025 0
Odpady z działalności rolniczej 0
Program wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce na lata 2023-2025 0
Ochrona zwierząt 0
Nieruchomości 0
Zbycie, użyczenie, oddanie nieruchomości w użytkowanie 0
Wykazy nieruchomości gminnych, przeznaczonych do zbycia, oddania w użyczenie, oddania w użytkowanie 0
Ogłoszenia o przetargach 0
Informacje o wynikach przetargów 0
Wniosek o sprzedaż nieruchomości 0
Dzierżawa gruntów gminnych 0
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 0
Stawki czynszu za dzierżawę gruntu 0
Stawki czynszu za dzierżawę/najem na cele reklamowe 0
Wnioski do pobrania 0
Najem lokali użytkowych 0
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i użyczenie 0
Stawki czynszu najmu 0
Wnioski do pobrania 0
Najem lokali mieszkalnych 0
Zasady wynajmowania lokali 0
Stawki czynszu 0
Regulaminy 0
Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gorzyce 0
Wnioski do pobrania 0
Rewitalizacja 0
Geodezja 0
Uzgodnienia - drogi wewnętrzne i inne 0
Drogownictwo 0
Podatki i opłaty 0
Stawki podatku 0
Druki do pobrania 0
Meldunki 0
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy 0
Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego 0
Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL 0
Wymeldowanie decyzją administracyjną 0
Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL 0
Dowody osobiste 0
Ewidencja działalności gospodarczej 0
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej 0
Zaprzestanie działalności gospodarczej 0
Wznowienie działalności gospodarczej 0
Zawieszenia działalności gospodarczej 0
Zmiana wpisu w CEIDG 0
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 0
Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 0
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 0
Duplikat zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 0
Zezwolenie na wyprzedaż napojów alkoholowych 0
Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 0
Transport na szczeblu gminy 0
Urbanistyka, architektura - kopie dokumentów 0
Urząd Stanu Cywilnego 0
Stan Twojej sprawy 0
Kierowane do Rady Gminy 0
Kierowane do Wójta Gminy 0
Oświata 0
Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli 0
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika 0
Rekrutacja 0
Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 0
Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 0
Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 0
Stypendium Wójta Gminy Gorzyce 0
Dział: Nabór pracowników
Podstrona Ilość
Nabór pracowników 0
Ogłoszenia o naborze 0
Informacje o wynikach naboru 0
Regulamin naboru pracowników 0
Nabór - Przydatne dokumenty i wzory 0
Dział: Finanse
Podstrona Ilość
Finanse 0
Majątek - mienie komunalne 0
Budżet Gminy 0
Budżet - Uchwały Rady na 2019 0
Budżet - Zarządzenia Wójta 2019 0
Budżet - Uchwały Rady na 2020 0
Budżet - Zarządzenia Wójta 2020 0
Budżet - Uchwały Rady na 2021 0
Budżet - Zarządzenia Wójta 2021 0
Budżet - Uchwały Rady na 2022 0
Budżet - Zarządzenia Wójta na 2022 0
Budżet - Uchwały Rady na 2023 0
Budżet - Zarządzenia wójta na 2023 0
Dług publiczny 0
Sprawozdanie finansowe 0
Sprawozdania z wykonania budżetu 0
Sprawozdania z wykonania budżetu 2019 0
Sprawozdania z wykonania budżetu 2020 0
Sprawozdania z wykonania budżetu 2021 0
Sprawozdania z wykonania budżetu 2022 0
Sprawozdanie z wykonania budżetu 2023 0
Sprawozdania z wykonania budżetu 2023 - I kwartał 0
Sprawozdania z wykonania budżetu 2023 - II kwartał 0
Sprawozdania z wykonania budżetu 2023 - III kwartał 0
Sprawozdania z wykonania budżetu 2023 - IV kwartał 0
Opinie RIO 0
Opinie RIO - 2019 0
Opinie RIO - 2020 0
Opinie RIO - 2021 0
Opinie RIO - 2022 0
Opinie RIO 2023 0
Dział: Podatki i opłaty
Podstrona Ilość
Dział: Gospodarka
Podstrona Ilość
Dział: Prawo lokalne
Podstrona Ilość
Prawo lokalne 0
Statut gminy 0
Zarządzenia Wójta 0
Uchwały Rady Gminy 0
Baza Aktów Prawa Miejscowego 0
Sprawozdania z realizacji programów 0
Dział: Oświata
Podstrona Ilość
Dział: Zamówienia publiczne
Podstrona Ilość
Zamówienia publiczne 0
Zamówienia publiczne poniżej kwoty 130 000 zł 0
Zamówienia publiczne powyżej kwoty 130 000 zł 0
Zamówienia zakończone 0
Plan postępowań 0
Dział: Rejestry, ewidencje
Podstrona Ilość
Rejestry, ewidencje 0
Rejestr instytucji kultury 0
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych 0
Ewidencja kąpielisk 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0
Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli 0
2019 r. 0
2020 r. 0
2021 r. 0
2022 r. 0
2023 r. 0
Ewidencja szkół i placówek niepublicznych 0
Dział: Skargi, wnioski, petycje
Podstrona Ilość
Skargi, wnioski, petycje 0
Skargi i wnioski 0
Petycje - Rada Gminy 0
Petycje - Wójt Gminy 0
Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach 0
Dział: Kontrole
Podstrona Ilość
Kontrole 0
Kontrole zewnętrzne 0
Kontrole wewnętrzne 0
Dział: Raport o stanie Gminy
Podstrona Ilość
Raport o stanie Gminy 0
Raport o stanie Gminy - Kadencja 2018-2023 0
Dział: Wybory i referenda
Podstrona Ilość
Wybory i referenda 0
Wybory do Parlamentu Europejskiego 0
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 0
Wybory Prezydenta RP 0
Wybory Prezydenta 2015 0
Wybory Prezydenta 2020 0
Wybory Prezydenta 28.06.2020 0
Zmiany w składach obwodowych komisji wyborczych 0
Wybory ławników 0
Wybory ławników 2019 0
Wybory ławników 2023 0
Referendum ogólnokrajowe 0
Referendum ogólnokrajowe 2015 0
Wybory do Sejmu i Senatu RP 0
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019 0
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2023 0
Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 0
Wybory samorządowe 0
Wybory samorządowe 2018 0
Dział: Dla Rolników
Podstrona Ilość
Dla Rolników 0
Ogłoszenia i informacje dla rolników 0
Informacja o serii 10 darmowych szkoleń dla rolników, inwestorów 0
KRUS: Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie w IV kwartale 2023 r 0
Badania statystyczne dotyczące gospodarstw rolnych 0
ARiMR: Wnioski na nawadnianie i fotowoltaikę 0
Dobre praktyki wodne - bezpłatne szkolenia 0
Informacja w sprawie szkód powstałych w wyniku suszy w 2022 roku 0
Ruszyła wypłata dopłat do nawozów. 0
Wsparcie dla producentów trzody chlewnej 0
Materiał siewny - rusza nabór wniosków o przyznanie pomocy 0
Modernizacja gospodarstw rolnych - termin przyjmowania wniosków wydłużony o miesiąc 0
Biznes na wsi: coraz mniej czasu na złożenie wniosku o premię 0
60 tys. zł na restrukturyzację małego gospodarstwa - ruszył nabór wniosków 0
Masz las? Wkrótce będziesz mógł starać się o pieniądze na przeprowadzenie w nim inwestycji 0
KRUS: Konkurs dla rolników 0
Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów jabłek 0
Restrukturyzacja małych gospodarstw: niebawem start naboru. 0
Do 100 tys. euro rocznie na tworzenie grup i organizacji producentów 0
Stypendia Pomostowe 0
Dopłaty bezpośrednie i obszarowe z PROW: coraz mniej czasu na złożenie wniosku 0
Pszczelarze mogą już ubiegać się o wsparcie finansowe 0
ARiMR: 150 tys. zł premii dla młodych rolników - start naboru wniosków 0
ARiMR: Pomoc dla utrzymujących lochy i prosięta - aktualizacja 0
Dopłaty bezpośrednie i obszarowe z PROW za 2022 rok 0
Modernizacja gospodarstw: dwa nabory wniosków w jednym terminie 0
ARiMR przypomina: wypalanie traw jest karalne 0
35,5 mln zł pomocy dla pszczelarzy - zapowiedź naboru 0
Pomoc dla rolników utrzymujących lochy i prosięta 0
ARiMR: Wsparcie na tzw. małe przetwórstwo lub rolniczy handel detaliczny (RHD) 0
Rozliczenie wydatków przez KGW 0
ARiMR: informacja w sprawie lasów prywatnych oraz w sprawie wsparcia z PROW 0
ARiMR: „Tylko do 31 grudnia KGW mają czas na wydanie środków” 0
ARiMR: „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej - jeden nabór się kończy, drugi zaczyna” 0
ARiMR: „Małe przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny (RHD) - nabór wniosków wydłużony” 0
KRUS - pismo informacyjne 0
Ankieta - "Badanie opinii rolników - zagadnienia melioracyjne" 0
Pieniądze na Inwestycje chroniące wody przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzenia rolniczego 0
ARiMR: Rusza pomoc na inwestycje w lasach prywatnych 0
ARiMR - różne nabory, informacje 0
Tworzenie grup producentów i organizacji producentów 0
Akcja informacyjna dot. afrykańskiego pomoru świń ASF 0
Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. 0
ARiMR Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej 0
ARiMR ogłosiła nabór wniosków 0
eWoP - startuje nowa aplikacja ARiMR 0
Startuje nabór wniosków o wsparcie dla KGW 0
Portal ARiMR pod nowym adresem 0
ARiMR: Kończy się nabór wniosków 0
Informacja z Biura Prasowego ARiMR 0
Apel Prezesa KRUS 0
KRUS - Bezpieczeństwo podczas żniw 0
ARiMR: 15 i 16 lipca - ogólnopolski webinar - Dotacje dla rolników 0
eZaświadczenie na portalu eKRUS 0
Uwaga! ARiMR PRZYPOMINA! Określono ostateczny termin na uzupełnienie wniosków 0
Rusza modernizacja: aż pięć naborów wniosków w jednym terminie 0
Materiał siewny, pomoc klęskowa, wsparcie dla pszczelarzy 0
KRUS: Komunikat dotyczący nowego wymiaru składki na ubezpieczenie 0
ARiMR: Ostatnie dni na ubieganie się o dopłaty bezpośrednie za 2021 r. 0
Komunikat KRUS ws. przedłużenia zasiłku 0
Modernizacja gospodarstw: pięć naborów wniosków w jednym terminie 0
KRUS na temat nowych kwot przychodu 0
Kolonie dla dzieci i młodzieży 2021 0
KRUS - dot. rocznej kwoty granicznej 0
Komunikat KRUS-przedłużenie zasiłku opiekuńczego 0
Platforma eRolnik 0
ARiMR Premie dla młodych rolników i restrukturyzacja małych gospodarstw 0
Konkurs dla rolników ubezpieczonych w KRUS 0
Konkurs KRUS dla dzieci z okazji 30-lecia 0
KRUS - nowy profil rehabilitacyjny 0
KRUS - zasiłek opiekuńczy 0
KRUS: Zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej 0
ARiMR Nawet 100 tys. euro rocznie dla grup i organizacji producentów 0
Komunikat KRUS 0
ARiMR przypomina 0
Premie dla młodych rolników i restrukturyzacja małych gospodarstw - wystartowały nabory 0
KRUS - zasiłek opiekuńczy przedłużony 0
ARiMR Tworzenie krótkich łańcuchów dostaw 0
Las ze wsparciem ARiMR 0
Konkurs KRUS „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” 0
Ruszają dwa nabory wniosków z PROW 2014-2020 0
Upływa termin na zakup komputera ze wsparciem ARiMR 0
Komunikat KRUS 0
Wnioski o pomoc z ARiMR a pandemia - będą zmiany w przepisach 0
ARiMR przypomina - wypalanie traw grozi utratą dopłat 0
KRUS - wydłużony został okres, za który przysługuje zasiłek opiekuńczy 0
Waloryzacja świadczeń wypłacanych przez KRUS 0
ARiMR -Pod koniec marca rusza I nabór wniosków 0
ARiMR - Jeszcze przez miesiąc możesz złożyć wniosek 0
ARiMR - Więcej czasu na złożenie wniosku 0
KRUS - wymiar składki na ubezpieczenie zdrowotne 0
KRUS - informacja o zasiłkach 0
KRUS - konkurs plastyczny 0
ARiMR - Kończy się nabór wniosków o pomoc na rozwój usług rolniczych 0
ARiMR - Są pieniądze na kredyty preferencyjne dla rolników 0
ARiMR - Ostatnie dni na złożenie sprawozdań przez KGW 0
Wnioski na małe przetwórstwo i RHD 0
Koniec roku - koniec trzech naborów z PROW 0
Komputer dla rodziny rolniczej 0
Grudniowe badania rolnicze 0
ARiMR - Uwaga, 30 listopada rozpoczęły się… 0
Po pieniądze z PROW jeszcze w tym roku 0
Termin składania wniosków o przyznanie pomocy na małe przetwórstwo i RHD wydłużony o miesiąc 0
„Konkurs w prasie - spisz się i bądź na czasie” 0
ARiMR Dopłaty 2020: ruszyły wypłaty zaliczek 0
ARiMR: informacje prasowe z dnia 09.10.2020 r. 0
ARiMR: Nabór wniosków o pomoc dla gospodarstw dotkniętych COVID-19 0
W placówkach ARiMR można potwierdzić lub założyć Profil Zaufany 0
Przekaż gospodarstwo i weź premię z PROW 0
ARiMR: Kończy się nabór wniosków o rekompensatę strat za klęski żywiołowe i ASF 0
ARiMR - Mobilny rolnik 0
ARiMR - trwa nabór wniosków 0
Powszechny Spis Rolny 2020 0
"Bezpieczeństwo pod kontrolą" - KRUS ogłasza kolejny konkurs 0
„Cudze chwalicie, swoje poznajcie” 0
Centrum Doradztwa Rolniczego - szkolenie 0
150 tys. zł premii dla młodego rolnika 0
Prywatny las z dotacją z PROW 0
ARiMR - Łagodzenie skutków epidemii COVID-19 w sektorze przetwórstwa rybnego 0
ARiMR: 300 tys. zł na odtworzenie potencjału gospodarstwa 0
10 lipca ostatnim dniem na złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie - informacja prasowa 0
O nawadnianiu gospodarstw i nie tylko, czyli cykl szkoleń online dla rolników - informacja prasowa 0
„Rolnictwo dla środowiska - środowisko dla rolnictwa” 0
Wniosek o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych 0
Dział: Łowiectwo
Podstrona Ilość
Łowiectwo 0
Łowiectwo 0
Szkody w uprawach rolnych 0
Kalendarz polowań 0
Kalendarz polowań 2022/2023 0
Kalendarz polowań 2021/2022 0
Kalendarz polowań 2020/2021 0
Odwołanie polowań zbiorowych 0
Kontakt w sprawie szkód 0
Dział: Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Podstrona Ilość
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 0
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 0
2023 0
2022 0
Programy zdrowotne 0
Otwarte konkursy ofert na wspieranie realizacji zadań gminy 0
Ogłoszenie konkursu ofert na realizację Programu Polityki Zdrowotnej ... 0
Oferty realizacji zadań publicznych (tzw. małe granty) 0
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego-Klub Szachowy Gambit 0
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego-ZHP Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Wodzisławskiej 0
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży 0
Ogłoszenie o mozliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego - Stowarzyszenie Aktywna Olza 0
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego-ZHP Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Wodzisławskiej- obóz Biery 0
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego-ZHP Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Wodzisławskiej- obóz Pleśna 0
Wspieranie rozwoju sportu w gminie 0
Dotacje dla Klubów Sportowych na 2023 r. 0
Dotacje dla Klubów Sportowych na 2024 r. 0
Dział: Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Podstrona Ilość
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 0
Dział: Cyberbezpieczeństwo..
Podstrona Ilość
cyberbezpieczeństwo 0
Dział: Strategia Rozwoju Gminy Gorzyce
Podstrona Ilość
Strategia Rozwoju Gminy Gorzyce 0
Strategia Rozwoju Gminy Gorzyce 0
Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry