• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Statystyka strony

Statystyka strony

Dział: Ogólne
Podstrona Ilość
Strona główna 12819
Redakcja BIP 55
Informacja nieudostępniona 326
Informacja dla osób uprawnionych ze specjalnymi potrzebami 76
Koordynator ds. dostępności 16
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebawami 1
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności na lata 2021-2025 4
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 8
Mapa witryny 82
Polityka prywatności 202
Zastrzeżenia prawne 5
Rejestr zmian 357
Statystyka strony 28
Jak korzystać z BIP? 86
Jak szukać? 5
Informacje dla osób z niepełnosprawnościami 30
Dział: Menu Podmiotowe
Podstrona Ilość
Menu Podmiotowe 58
Cyberbezpieczeństwo 0
Dział: Urząd Gminy Gorzyce
Podstrona Ilość
Urząd Gminy Gorzyce 0
Dane kontaktowe 3833
Wykaz telefonów 5386
Skrzynka podawcza 150
Struktura organizacyjna 307
Kierownictwo Urzędu 275
Wójt Gminy 913
Zastępca Wójta Gminy 228
Sekretarz Gminy 151
Skarbnik Gminy 145
Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych 874
Jakubczyk Daniel - Wójt Gminy Gorzyce 635
Adamczyk Gabriela - dyrektor SP nr 1 w Gorzycach do 31.08.2018 r. 24
Ciuraj Katarzyna - dyrektor SP w Bluszczowie 48
Cogiel Edyta - dyrektor SP w Olzie do 28.02.2019 r. 31
Czarnecka Sylwia - z-ca wójta gminy do 30.11.2021 r. 63
Dawid Bibianna - dyrektor GCK w Gorzycach 101
Dąbrowa Janina - kierownik OPS Gorzyce 117
Domańska Dorota - p. o. dyrektora ZSP w Olzie do 30.06.2020 r., od 1.07.2020 r. dyrektor ZSP w Olzie 57
Frączek Aleksandra - dyrektor ZSP nr 1 w Gorzycach 71
Gajowska Izolda - kierownik refaratu gospodarki komunalnej 144
Grzegorzek Bernadeta - skarbnik gminy do 30.07.2020 r. 34
Jęczmionka Anna - dyrektor GBP w Gorzycach 29
Karczewska Maria - dyrektor PP w Rogowie do 30.11.2021 r. 14
Kisiel Ilona - dyrektor ZSP w Rogowie 65
Kluczka Teresa - dyrektor SP nr 2 w Gorzycach do 31.08.2019 r. r. 15
Klyszcz Izabela - Kierownik Świadczeń Rodzinnych OPS Gorzyce 55
Konsek Alina - Dyrektor ZSP w Gorzyczkach 109
Kowalski Robert - kierownik refataru podatków i opłat 73
Kucza Aleksander - dyrektor ZSP w Czyżowicach 130
Kurasz Daniel - zastępca wójta gminy 191
Kuźnik Barbara - dyrektor PP w Czyżowicach do 31.08.2020 r. 23
Kwapulińska Stefania - kierownik refaratu kultury, sportu i bezpieczeństwa publicznego 48
Langer Renata p. o. dyrektor PP w Rogowie do 31.08.2022 r. 25
Langrzyk Wioletta - kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 127
Łącka Joanna - z-ca kier. OPS 59
Markiewicz Justyna - kierownik referatu rolnictwa i gospodarki gruntami 87
Markiewicz Ryszard Dyrektor Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i Rekreacji "Nautica" w Gorzycach 86
Nowakowska Monika - kierownik świetlicy profilaktycznej 24
Rzadkiewicz Hanna - pracownik OPS 47
Sanecznik Izabela dyrektor GZOF 131
Sikora Agnieszka - pracownik OPS Gorzyce 59
Seman Renata - zastępca skarbnika gminy, od 31.07.2020 r. - skarbnik gminy 91
Skupnik Agata dyrektor SP nr 2 w Gorzycach 56
Sobala-Hibner Ewa - dyrektor PP w Czyżowicach do 31.08.2022 r. 43
Sula Irena - dyrektor SP w Turzy Śl. do 30.11.2020 r. 23
Tatarczyk Klaudia - dyrektor ZSP w Turzy Śląskiej 88
Tomala - Gądek Joanna - dyrektor PP w Gorzycach do 31.08.2021 r. 23
Władarz Maria - sekretarz gminy 160
Wolnik Krystyna - dyrektor PP w Olzie do 31.08.2019 r. 9
Zimny Marzena - dyrektor PP w Turzy Śl., do 31.08.2021 r. 34
Dział: Dane osobowe - ochrona
Podstrona Ilość
Dane osobowe - ochrona 257
Klauzula informacyjna RODO - strona internetowa 16
Klauzula informacyjna RODO - Urząd Stanu Cywilnego 28
Klauzula informacyjna RODO - nagrywanie i transmisja sesji 226
Klauzula informacyjna RODO - dowody osobiste 18
Klauzula informacyjna RODO - ewidencja ludności 25
Przetwarzanie danych CEIDG 5
Klauzula informacyjna RODO - dowóz na szczepienia przeciwko COVID-19 10
Dział: Rada Gminy
Podstrona Ilość
Rada Gminy 1385
Rada Gminy VIII kadencji (2018 - 2023) 751
Skład Rady Gminy 1400
Terminy Sesji Rady Gminy 522
Posiedzenia wspólne Komisji Rady Gminy 78
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 75
Komisja Rodziny, Spraw Społecznych, Osób Starszych i Niepełnosprawnych 21
Komisja Budżetu i Ochrony Środowiska 43
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 36
Komisja Rewizyjna 38
Komisje Rady Gminy 154
Projekty Uchwał 271
Protokoły z sesji 92
Sesje online 599
Terminy posiedzeń Komisji 82
Wyniki głosowań 145
Sprawozdania 56
Oświadczenia majątkowe Radnych VIII kadencji 567
Borecka Izabela 55
Burkiewicz-Dzumyk Dominika 37
Katryniok Eugeniusz 79
Koczwara Katarzyna 92
Kurasz Daniel 110
Lemańska Beata 42
Lenczyk Alicja 30
Lubszczyk Piotr 76
Maciuga Rafał 104
Małek Krzysztof 86
Menżyk Michał 82
Młynarczyk Beata 98
Paloc Krzysztof 51
Sieńko Magdalena 67
Styrnol Dominika 65
Wachtarczyk Urszula 78
Wawrzyczny Piotr 241
Zając Monika 97
Zbroja Stanisław 51
Zimny Piotr 33
Zuch Alicja 75
Wieczorek Michał 23
Grzegorz Student 47
Teresa Władarz 37
Stanieczko Tomasz 11
Rada Gminy IX kadencji (2024-2029) 242
Skład Rady Gminy 112
Terminy Sesji Rady IX Kadencji 67
Terminy posiedzeń Komisji Rady 47
Projekty uchwał IX Kadencji 39
Posiedzenia wspólne Komisji Rady IX kadencji 13
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu (IX Kadencja) 17
Komisja Budżetu i Ochrony Środowiska (IX Kadencja) 7
Komisja Rewizyjna (IX Kadencja) 17
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji (IX Kadencja) 4
Komisja Rodziny, Spraw Społecznych, Osób Starszych i Niepełnosprawnych (IX Kadencja) 8
Komisje Rady Gminy IX Kadencji - składy osobowe 8
Protokoły z Sesji Rady Gminy IX Kadencji 18
Sesje online (IX Kadencja) 36
Wyniki głosowań (IX Kadencja) 23
Interpelacje i zapytania radnych 9
Oświadczenia majątkowe radnych IX kadencji 96
Brzdęk Daria 12
Bura Mirela 6
Czarnecka Maria 2
Katryniok_Eugeniusz 6
Lankocz Artur 8
Lazar Justyna 5
Lubszczyk_Piotr 2
Maciuga_Rafał 6
Menżyk_Michał 3
Paloc_Krzysztof 2
Pukowski Leszek 4
Smołka Janusz 5
Sosna Grzegorz 5
Sosnecki Józef 5
Student_Grzegorz 0
Wachtarczyk_Urszula 3
Zając_Monika 4
Zbroja_Stanisław 4
Zuch_Alicja 3
Dział: Jednostki Gminy Gorzyce
Podstrona Ilość
Jednostki Gminy Gorzyce 0
Jednostki organizacyjne 778
Szkoła Podstawowa w Bluszczowie 197
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czyżowicach 609
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gorzycach 507
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gorzyczkach 239
Szkoła Podstawowa nr 2 w Gorzycach 140
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olzie 158
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rogowie 596
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Turzy Śląskiej 530
Gminny Zespół Obsługi Finansowej w Gorzycach 196
Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach 59
Gminne Centrum Kultury w Gorzycach 90
Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji 126
Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza 91
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach 363
Jednostki pomocnicze 62
Sołectwo Bełsznica 121
Sołectwo Bluszczów 124
Sołectwo Czyżowice 287
Sołectwo Gorzyce 218
Sołectwo Gorzyczki 139
Sołectwo Kolonia Fryderyk 69
Sołectwo Odra 65
Sołectwo Olza 170
Sołectwo Osiny 100
Sołectwo Rogów 203
Sołectwo Turza Śląska 310
Sołectwo Uchylsko 40
Dział: Menu Przedmiotowe
Podstrona Ilość
Menu Przedmiotowe 56
Zgromadzenia 0
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 2
Cyberbezpieczeństwo 1
Strategia Rozwoju Gminy Gorzyce 44
Dział: Ogłoszenia
Podstrona Ilość
Ogłoszenia 3184
Dział: Załatwianie spraw
Podstrona Ilość
Załatwianie spraw 2462
Gospodarka odpadami komunalnymi 2565
Przepisy prawne 284
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 1069
Firmy odbierająca odpady komunalne 237
Harmonogram odbioru odpadów 8360
Kampania edukacyjno-informacyjna 99
Analiza osiągniętych efektów - sprawozdania 52
Informacja o ilości wytwarzanych i zagospodarowanych na terenie nieruchomości bioodpadach 150
Informacje zbiorcze na temat gospodarowania odpadami 96
Zagospodarowanie przestrzenne 752
Studium uwarunkowań 314
Planowanie przestrzenne 2154
Nadawanie numeracji porządkowej budynkom 261
Wypis i wyrys z planu miejscowego 59
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 0
Zgodności zamierzonego sposobu użytkowania 15
Gospodarka 0
Wydawanie wypisu i wyrysu z planu miejscowego 367
Nadawanie numerów porządkowych budynkom 0
Drogi publiczne 282
Cmentarze komunalne 293
Wzory dokumentów 69
Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 22
Wytyczne - zabudowa nagrobków 31
Ochrona środowiska 523
Usunięcie drzew 411
Wycinka, usunięcie drzew 39
Przydomowa oczyszczalnia ścieków 118
Środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia 90
Obwieszczenie podanie do publicznej wiadomości 64
Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach Gorzyce, Marklowice, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śląski etap II -decyzja środowiskowa 28
Budowa kanalizacji w Czyżowicach 0
Decyzja środowiskowa: W.A.G. payment solution PL, Sp. z o.o. 0
Budowa hali magazynowo-produkcyjnej wraz z blokami socjalno-biurowymi 0
Rejestr działalności regulowanej 21
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 21
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 40
Demontaż, transport i utylizacja azbestu 78
Plan gospodarki niskoemisyjnej 34
Ograniczenie niskiej emisji 32
Dokumenty do pobrania 42
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2021-2030 125
Program ochrony środowiska dla Gminy Gorzyce na lata 2021-2024, z perspektywą na lata 2025-2028 528
Program wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce na lata 2022-2025 417
Odpady z działalności rolniczej 9
Program wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce na lata 2023-2025 727
Nabór wniosków na wymianę źródeł ciepła na rok 2024 245
Ochrona zwierząt 140
Nieruchomości 340
Zbycie, użyczenie, oddanie nieruchomości w użytkowanie 139
Wykazy nieruchomości gminnych, przeznaczonych do zbycia, oddania w użyczenie, oddania w użytkowanie 160
Ogłoszenia o przetargach 610
Informacje o wynikach przetargów 34
Wniosek o sprzedaż nieruchomości 117
Dzierżawa gruntów gminnych 106
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 170
Stawki czynszu za dzierżawę gruntu 545
Stawki czynszu za dzierżawę/najem na cele reklamowe 0
Wnioski do pobrania 75
Najem lokali użytkowych 14
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i użyczenie 42
Stawki czynszu najmu 37
Wnioski do pobrania 422
Najem lokali mieszkalnych 27
Zasady wynajmowania lokali 8
Stawki czynszu 54
Regulaminy 0
Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gorzyce 0
Wnioski do pobrania 55
Rewitalizacja 182
Geodezja 171
Uzgodnienia - drogi wewnętrzne i inne 109
Drogownictwo 0
Podatki i opłaty 911
Stawki podatku 991
Druki do pobrania 763
Meldunki 144
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy 206
Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego 24
Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL 57
Wymeldowanie decyzją administracyjną 11
Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL 22
Dowody osobiste 1268
Ewidencja działalności gospodarczej 67
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej 13
Zaprzestanie działalności gospodarczej 0
Wznowienie działalności gospodarczej 37
Zawieszenia działalności gospodarczej 8
Zmiana wpisu w CEIDG 26
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 38
Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 16
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 41
Duplikat zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 21
Zezwolenie na wyprzedaż napojów alkoholowych 0
Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 35
Transport na szczeblu gminy 39
Urbanistyka, architektura - kopie dokumentów 0
Urząd Stanu Cywilnego 748
Stan Twojej sprawy 0
Kierowane do Rady Gminy 0
Kierowane do Wójta Gminy 0
Oświata 149
Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli 21
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika 48
Rekrutacja 124
Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 1534
Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 1556
Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 78
Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 34
Stypendium Wójta Gminy Gorzyce 313
Dział: Nabór pracowników
Podstrona Ilość
Nabór pracowników 5553
Ogłoszenia o naborze 10582
Informacje o wynikach naboru 1352
Regulamin naboru pracowników 73
Nabór - Przydatne dokumenty i wzory 136
Dział: Finanse
Podstrona Ilość
Finanse 369
Majątek - mienie komunalne 34
Budżet Gminy 155
Budżet - Uchwały Rady na 2019 12
Budżet - Zarządzenia Wójta 2019 6
Budżet - Uchwały Rady na 2020 12
Budżet - Zarządzenia Wójta 2020 3
Budżet - Uchwały Rady na 2021 17
Budżet - Zarządzenia Wójta 2021 7
Budżet - Uchwały Rady na 2022 71
Budżet - Zarządzenia Wójta na 2022 35
Budżet - Uchwały Rady na 2023 54
Budżet - Zarządzenia wójta na 2023 78
Budżet - Uchwały Rady na 2024 68
Budżet - Zarządzenia Wójta na 2024 34
Dług publiczny 113
Sprawozdanie finansowe 224
Sprawozdania z wykonania budżetu 84
Sprawozdania z wykonania budżetu 2019 19
Sprawozdania z wykonania budżetu 2020 17
Sprawozdania z wykonania budżetu 2021 47
Sprawozdania z wykonania budżetu 2022 45
Sprawozdanie z wykonania budżetu 2023 38
Sprawozdania z wykonania budżetu 2023 - I kwartał 2
Sprawozdania z wykonania budżetu 2023 - II kwartał 7
Sprawozdania z wykonania budżetu 2023 - III kwartał 1
Sprawozdania z wykonania budżetu 2023 - IV kwartał 2
Sprawozdania z wykonania budżetu 2024 8
Opinie RIO 31
Opinie RIO - 2019 6
Opinie RIO - 2020 2
Opinie RIO - 2021 9
Opinie RIO - 2022 15
Opinie RIO 2023 16
Opinie RIO 2024 7
Dział: Podatki i opłaty
Podstrona Ilość
Dział: Gospodarka
Podstrona Ilość
Dział: Prawo lokalne
Podstrona Ilość
Prawo lokalne 0
Statut gminy 100
Zarządzenia Wójta VIII kadencja 910
Zarządzenia Wójta IX Kadencja 32
Uchwały Rady Gminy VIII kadencji 607
Uchwały Rady Gminy IX kadencja 40
Baza Aktów Prawa Miejscowego 72
Sprawozdania z realizacji programów 11
Dział: Oświata
Podstrona Ilość
Dział: Zamówienia publiczne
Podstrona Ilość
Zamówienia publiczne 5756
Zamówienia publiczne poniżej kwoty 130 000 zł 4068
Zamówienia publiczne powyżej kwoty 130 000 zł 4824
Zamówienia zakończone 682
Plan postępowań 644
Dział: Rejestry, ewidencje
Podstrona Ilość
Rejestry, ewidencje 235
Rejestr instytucji kultury 11
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych 26
Ewidencja kąpielisk 8
2019 3
2020 0
2021 2
2022 11
2023 7
2024 7
Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli 9
2019 r. 0
2020 r. 0
2021 r. 1
2022 r. 2
2023 r. 6
2024 r. 3
Ewidencja szkół i placówek niepublicznych 4
Dział: Skargi, wnioski, petycje
Podstrona Ilość
Skargi, wnioski, petycje 339
Skargi i wnioski 212
Petycje - Rada Gminy 92
Petycje - Wójt Gminy 84
Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach 24
Dział: Kontrole
Podstrona Ilość
Kontrole 130
Kontrole zewnętrzne 104
Kontrole wewnętrzne 47
Dział: Raport o stanie Gminy
Podstrona Ilość
Raport o stanie Gminy 205
Raport o stanie Gminy - Kadencja 2018-2023 167
Raport o stanie Gminy kadencja 2024-2029 18
Dział: Wybory i referenda
Podstrona Ilość
Wybory i referenda 1514
Wybory do Parlamentu Europejskiego 330
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 10
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 384
Wybory Prezydenta RP 15
Wybory Prezydenta 2015 0
Wybory Prezydenta 2020 3
Wybory Prezydenta 28.06.2020 8
Zmiany w składach obwodowych komisji wyborczych 66
Wybory ławników 48
Wybory ławników 2019 14
Wybory ławników 2023 64
Wybory ławników 2024 (uzupełniające) 2
Referendum ogólnokrajowe 19
Referendum ogólnokrajowe 2015 5
Wybory do Sejmu i Senatu RP 214
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019 26
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2023 260
Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 1
Wybory samorządowe 730
Wybory samorządowe 2018 126
Wybory samorządowe 2024 3726
zgłaszanie kandydatów do rady gminy 80
zgłaszanie kandydatów na wójta 91
Dział: Dla Rolników
Podstrona Ilość
Dla Rolników 92
Ogłoszenia i informacje dla rolników 60
Informacja o serii 10 darmowych szkoleń dla rolników, inwestorów 2
KRUS: Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie w IV kwartale 2023 r 1
Badania statystyczne dotyczące gospodarstw rolnych 4
ARiMR: Wnioski na nawadnianie i fotowoltaikę 2
Dobre praktyki wodne - bezpłatne szkolenia 1
Informacja w sprawie szkód powstałych w wyniku suszy w 2022 roku 0
Ruszyła wypłata dopłat do nawozów. 5
Wsparcie dla producentów trzody chlewnej 14
Materiał siewny - rusza nabór wniosków o przyznanie pomocy 1
Modernizacja gospodarstw rolnych - termin przyjmowania wniosków wydłużony o miesiąc 2
Biznes na wsi: coraz mniej czasu na złożenie wniosku o premię 0
60 tys. zł na restrukturyzację małego gospodarstwa - ruszył nabór wniosków 3
Masz las? Wkrótce będziesz mógł starać się o pieniądze na przeprowadzenie w nim inwestycji 3
KRUS: Konkurs dla rolników 10
Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów jabłek 9
Restrukturyzacja małych gospodarstw: niebawem start naboru. 2
Do 100 tys. euro rocznie na tworzenie grup i organizacji producentów 0
Stypendia Pomostowe 2
Dopłaty bezpośrednie i obszarowe z PROW: coraz mniej czasu na złożenie wniosku 1
Pszczelarze mogą już ubiegać się o wsparcie finansowe 2
ARiMR: 150 tys. zł premii dla młodych rolników - start naboru wniosków 1
ARiMR: Pomoc dla utrzymujących lochy i prosięta - aktualizacja 5
Dopłaty bezpośrednie i obszarowe z PROW za 2022 rok 3
Modernizacja gospodarstw: dwa nabory wniosków w jednym terminie 0
ARiMR przypomina: wypalanie traw jest karalne 4
35,5 mln zł pomocy dla pszczelarzy - zapowiedź naboru 0
Pomoc dla rolników utrzymujących lochy i prosięta 0
ARiMR: Wsparcie na tzw. małe przetwórstwo lub rolniczy handel detaliczny (RHD) 2
Rozliczenie wydatków przez KGW 2
ARiMR: informacja w sprawie lasów prywatnych oraz w sprawie wsparcia z PROW 1
ARiMR: „Tylko do 31 grudnia KGW mają czas na wydanie środków” 0
ARiMR: „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej - jeden nabór się kończy, drugi zaczyna” 3
ARiMR: „Małe przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny (RHD) - nabór wniosków wydłużony” 22
KRUS - pismo informacyjne 2
Ankieta - "Badanie opinii rolników - zagadnienia melioracyjne" 12
Pieniądze na Inwestycje chroniące wody przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzenia rolniczego 0
ARiMR: Rusza pomoc na inwestycje w lasach prywatnych 2
ARiMR - różne nabory, informacje 4
Tworzenie grup producentów i organizacji producentów 0
Akcja informacyjna dot. afrykańskiego pomoru świń ASF 1
Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. 1
ARiMR Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej 1
ARiMR ogłosiła nabór wniosków 1
eWoP - startuje nowa aplikacja ARiMR 0
Startuje nabór wniosków o wsparcie dla KGW 8
Portal ARiMR pod nowym adresem 9
ARiMR: Kończy się nabór wniosków 1
Informacja z Biura Prasowego ARiMR 0
Apel Prezesa KRUS 0
KRUS - Bezpieczeństwo podczas żniw 0
ARiMR: 15 i 16 lipca - ogólnopolski webinar - Dotacje dla rolników 0
eZaświadczenie na portalu eKRUS 1
Uwaga! ARiMR PRZYPOMINA! Określono ostateczny termin na uzupełnienie wniosków 1
Rusza modernizacja: aż pięć naborów wniosków w jednym terminie 0
Materiał siewny, pomoc klęskowa, wsparcie dla pszczelarzy 0
KRUS: Komunikat dotyczący nowego wymiaru składki na ubezpieczenie 0
ARiMR: Ostatnie dni na ubieganie się o dopłaty bezpośrednie za 2021 r. 0
Komunikat KRUS ws. przedłużenia zasiłku 0
Modernizacja gospodarstw: pięć naborów wniosków w jednym terminie 1
KRUS na temat nowych kwot przychodu 0
Kolonie dla dzieci i młodzieży 2021 3
KRUS - dot. rocznej kwoty granicznej 0
Komunikat KRUS-przedłużenie zasiłku opiekuńczego 0
Platforma eRolnik 1
ARiMR Premie dla młodych rolników i restrukturyzacja małych gospodarstw 0
Konkurs dla rolników ubezpieczonych w KRUS 0
Konkurs KRUS dla dzieci z okazji 30-lecia 0
KRUS - nowy profil rehabilitacyjny 0
KRUS - zasiłek opiekuńczy 0
KRUS: Zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej 0
ARiMR Nawet 100 tys. euro rocznie dla grup i organizacji producentów 0
Komunikat KRUS 0
ARiMR przypomina 0
Premie dla młodych rolników i restrukturyzacja małych gospodarstw - wystartowały nabory 0
KRUS - zasiłek opiekuńczy przedłużony 1
ARiMR Tworzenie krótkich łańcuchów dostaw 0
Las ze wsparciem ARiMR 0
Konkurs KRUS „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” 2
Ruszają dwa nabory wniosków z PROW 2014-2020 0
Upływa termin na zakup komputera ze wsparciem ARiMR 0
Komunikat KRUS 0
Wnioski o pomoc z ARiMR a pandemia - będą zmiany w przepisach 0
ARiMR przypomina - wypalanie traw grozi utratą dopłat 0
KRUS - wydłużony został okres, za który przysługuje zasiłek opiekuńczy 3
Waloryzacja świadczeń wypłacanych przez KRUS 0
ARiMR -Pod koniec marca rusza I nabór wniosków 0
ARiMR - Jeszcze przez miesiąc możesz złożyć wniosek 40
ARiMR - Więcej czasu na złożenie wniosku 0
KRUS - wymiar składki na ubezpieczenie zdrowotne 18
KRUS - informacja o zasiłkach 0
KRUS - konkurs plastyczny 7
ARiMR - Kończy się nabór wniosków o pomoc na rozwój usług rolniczych 4
ARiMR - Są pieniądze na kredyty preferencyjne dla rolników 2
ARiMR - Ostatnie dni na złożenie sprawozdań przez KGW 0
Wnioski na małe przetwórstwo i RHD 0
Koniec roku - koniec trzech naborów z PROW 0
Komputer dla rodziny rolniczej 2
Grudniowe badania rolnicze 0
ARiMR - Uwaga, 30 listopada rozpoczęły się… 0
Po pieniądze z PROW jeszcze w tym roku 0
Termin składania wniosków o przyznanie pomocy na małe przetwórstwo i RHD wydłużony o miesiąc 0
„Konkurs w prasie - spisz się i bądź na czasie” 2
ARiMR Dopłaty 2020: ruszyły wypłaty zaliczek 1
ARiMR: informacje prasowe z dnia 09.10.2020 r. 1
ARiMR: Nabór wniosków o pomoc dla gospodarstw dotkniętych COVID-19 0
W placówkach ARiMR można potwierdzić lub założyć Profil Zaufany 9
Przekaż gospodarstwo i weź premię z PROW 0
ARiMR: Kończy się nabór wniosków o rekompensatę strat za klęski żywiołowe i ASF 3
ARiMR - Mobilny rolnik 2
ARiMR - trwa nabór wniosków 0
Powszechny Spis Rolny 2020 1
"Bezpieczeństwo pod kontrolą" - KRUS ogłasza kolejny konkurs 1
„Cudze chwalicie, swoje poznajcie” 0
Centrum Doradztwa Rolniczego - szkolenie 12
150 tys. zł premii dla młodego rolnika 0
Prywatny las z dotacją z PROW 1
ARiMR - Łagodzenie skutków epidemii COVID-19 w sektorze przetwórstwa rybnego 15
ARiMR: 300 tys. zł na odtworzenie potencjału gospodarstwa 43
10 lipca ostatnim dniem na złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie - informacja prasowa 0
O nawadnianiu gospodarstw i nie tylko, czyli cykl szkoleń online dla rolników - informacja prasowa 1
„Rolnictwo dla środowiska - środowisko dla rolnictwa” 1
KRUS - podsumowanie konkursów 2
Wniosek o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych 11
Dział: Łowiectwo
Podstrona Ilość
Łowiectwo 60
Łowiectwo 44
Szkody w uprawach rolnych 20
Kalendarz polowań 29
Kalendarz polowań 2022/2023 15
Kalendarz polowań 2021/2022 3
Kalendarz polowań 2020/2021 3
Odwołanie polowań zbiorowych 4
Kalendarz polowań 2023/2024 5
Kontakt w sprawie szkód 22
Dział: Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Podstrona Ilość
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 104
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 10
2023 5
2022 0
2024 77
Programy zdrowotne 26
Ogłoszenie konkursu ofert na realizację Programu Polityki Zdrowotnej ... 88
Otwarte konkursy ofert na wspieranie realizacji zadań gminy 94
Oferty realizacji zadań publicznych (tzw. małe granty) 40
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego-Klub Szachowy Gambit 9
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego-ZHP Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Wodzisławskiej 5
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży 9
Ogłoszenie o mozliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego - Stowarzyszenie Aktywna Olza 7
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego-ZHP Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Wodzisławskiej- obóz Biery 1
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego-ZHP Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Wodzisławskiej- obóz Pleśna 1
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego - Stowarzyszenie emerytów i rencistów SENIOR 22
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego- Stowarzyszenie Pasiflora 20
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego - Kolonia zuchowa Smerfy 20
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego- RAPID-Mały człowiek wielka scena 12
Wspieranie rozwoju sportu w gminie 27
Dotacje dla Klubów Sportowych na 2023 r. 100
Dotacje dla Klubów Sportowych na 2024 r. 45
Dotacje dla Klubów Sportowych na 2025 r. 34
Dział: Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Podstrona Ilość
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 34
Dział: Cyberbezpieczeństwo..
Podstrona Ilość
cyberbezpieczeństwo 17
Dział: Strategia Rozwoju Gminy Gorzyce
Podstrona Ilość
Strategia Rozwoju Gminy Gorzyce 77
Strategia Rozwoju Gminy Gorzyce 36
Dział: Zgromadzenia
Podstrona Ilość
Zgromadzenia 14
Dział: KRUS - podsumowanie konkursów
Podstrona Ilość
KRUS podsumowanie konkursów 2
Ogłoszenia i informacje dla rolników 1
Informacja o serii 10 darmowych szkoleń dla rolników, inwestorów 0
KRUS: Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie w IV kwartale 2023 r 0
Badania statystyczne dotyczące gospodarstw rolnych 0
ARiMR: Wnioski na nawadnianie i fotowoltaikę 0
Dobre praktyki wodne - bezpłatne szkolenia 0
Informacja w sprawie szkód powstałych w wyniku suszy w 2022 roku 0
Ruszyła wypłata dopłat do nawozów. 0
Wsparcie dla producentów trzody chlewnej 0
Materiał siewny - rusza nabór wniosków o przyznanie pomocy 0
Modernizacja gospodarstw rolnych - termin przyjmowania wniosków wydłużony o miesiąc 0
Biznes na wsi: coraz mniej czasu na złożenie wniosku o premię 0
60 tys. zł na restrukturyzację małego gospodarstwa - ruszył nabór wniosków 0
Masz las? Wkrótce będziesz mógł starać się o pieniądze na przeprowadzenie w nim inwestycji 0
KRUS: Konkurs dla rolników 0
Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów jabłek 0
Restrukturyzacja małych gospodarstw: niebawem start naboru. 0
Do 100 tys. euro rocznie na tworzenie grup i organizacji producentów 0
Stypendia Pomostowe 0
Dopłaty bezpośrednie i obszarowe z PROW: coraz mniej czasu na złożenie wniosku 0
Pszczelarze mogą już ubiegać się o wsparcie finansowe 0
ARiMR: 150 tys. zł premii dla młodych rolników - start naboru wniosków 1
ARiMR: Pomoc dla utrzymujących lochy i prosięta - aktualizacja 0
Dopłaty bezpośrednie i obszarowe z PROW za 2022 rok 0
Modernizacja gospodarstw: dwa nabory wniosków w jednym terminie 0
ARiMR przypomina: wypalanie traw jest karalne 0
35,5 mln zł pomocy dla pszczelarzy - zapowiedź naboru 0
Pomoc dla rolników utrzymujących lochy i prosięta 0
ARiMR: Wsparcie na tzw. małe przetwórstwo lub rolniczy handel detaliczny (RHD) 0
Rozliczenie wydatków przez KGW 0
ARiMR: informacja w sprawie lasów prywatnych oraz w sprawie wsparcia z PROW 0
ARiMR: „Tylko do 31 grudnia KGW mają czas na wydanie środków” 0
ARiMR: „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej - jeden nabór się kończy, drugi zaczyna” 0
ARiMR: „Małe przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny (RHD) - nabór wniosków wydłużony” 1
KRUS - pismo informacyjne 0
Ankieta - "Badanie opinii rolników - zagadnienia melioracyjne" 0
Pieniądze na Inwestycje chroniące wody przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzenia rolniczego 0
ARiMR: Rusza pomoc na inwestycje w lasach prywatnych 0
ARiMR - różne nabory, informacje 0
Tworzenie grup producentów i organizacji producentów 0
Akcja informacyjna dot. afrykańskiego pomoru świń ASF 0
Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. 0
ARiMR Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej 0
ARiMR ogłosiła nabór wniosków 0
eWoP - startuje nowa aplikacja ARiMR 0
Startuje nabór wniosków o wsparcie dla KGW 0
Portal ARiMR pod nowym adresem 0
ARiMR: Kończy się nabór wniosków 0
Informacja z Biura Prasowego ARiMR 0
Apel Prezesa KRUS 0
KRUS - Bezpieczeństwo podczas żniw 0
ARiMR: 15 i 16 lipca - ogólnopolski webinar - Dotacje dla rolników 0
eZaświadczenie na portalu eKRUS 0
Uwaga! ARiMR PRZYPOMINA! Określono ostateczny termin na uzupełnienie wniosków 0
Rusza modernizacja: aż pięć naborów wniosków w jednym terminie 0
Materiał siewny, pomoc klęskowa, wsparcie dla pszczelarzy 0
KRUS: Komunikat dotyczący nowego wymiaru składki na ubezpieczenie 0
ARiMR: Ostatnie dni na ubieganie się o dopłaty bezpośrednie za 2021 r. 0
Komunikat KRUS ws. przedłużenia zasiłku 0
Modernizacja gospodarstw: pięć naborów wniosków w jednym terminie 0
KRUS na temat nowych kwot przychodu 0
Kolonie dla dzieci i młodzieży 2021 0
KRUS - dot. rocznej kwoty granicznej 1
Komunikat KRUS-przedłużenie zasiłku opiekuńczego 0
Platforma eRolnik 3
ARiMR Premie dla młodych rolników i restrukturyzacja małych gospodarstw 0
Konkurs dla rolników ubezpieczonych w KRUS 0
Konkurs KRUS dla dzieci z okazji 30-lecia 0
KRUS - nowy profil rehabilitacyjny 0
KRUS - zasiłek opiekuńczy 0
KRUS: Zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej 0
ARiMR Nawet 100 tys. euro rocznie dla grup i organizacji producentów 0
Komunikat KRUS 0
ARiMR przypomina 0
Premie dla młodych rolników i restrukturyzacja małych gospodarstw - wystartowały nabory 0
KRUS - zasiłek opiekuńczy przedłużony 0
ARiMR Tworzenie krótkich łańcuchów dostaw 0
Las ze wsparciem ARiMR 0
Konkurs KRUS „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” 0
Ruszają dwa nabory wniosków z PROW 2014-2020 0
Upływa termin na zakup komputera ze wsparciem ARiMR 2
Komunikat KRUS 0
Wnioski o pomoc z ARiMR a pandemia - będą zmiany w przepisach 0
ARiMR przypomina - wypalanie traw grozi utratą dopłat 0
KRUS - wydłużony został okres, za który przysługuje zasiłek opiekuńczy 0
Waloryzacja świadczeń wypłacanych przez KRUS 1
ARiMR -Pod koniec marca rusza I nabór wniosków 0
ARiMR - Jeszcze przez miesiąc możesz złożyć wniosek 0
ARiMR - Więcej czasu na złożenie wniosku 0
KRUS - wymiar składki na ubezpieczenie zdrowotne 0
KRUS - informacja o zasiłkach 0
KRUS - konkurs plastyczny 0
ARiMR - Kończy się nabór wniosków o pomoc na rozwój usług rolniczych 0
ARiMR - Są pieniądze na kredyty preferencyjne dla rolników 0
ARiMR - Ostatnie dni na złożenie sprawozdań przez KGW 0
Wnioski na małe przetwórstwo i RHD 0
Koniec roku - koniec trzech naborów z PROW 0
Komputer dla rodziny rolniczej 0
Grudniowe badania rolnicze 0
ARiMR - Uwaga, 30 listopada rozpoczęły się… 0
Po pieniądze z PROW jeszcze w tym roku 0
Termin składania wniosków o przyznanie pomocy na małe przetwórstwo i RHD wydłużony o miesiąc 0
„Konkurs w prasie - spisz się i bądź na czasie” 0
ARiMR Dopłaty 2020: ruszyły wypłaty zaliczek 0
ARiMR: informacje prasowe z dnia 09.10.2020 r. 0
ARiMR: Nabór wniosków o pomoc dla gospodarstw dotkniętych COVID-19 0
W placówkach ARiMR można potwierdzić lub założyć Profil Zaufany 0
Przekaż gospodarstwo i weź premię z PROW 0
ARiMR: Kończy się nabór wniosków o rekompensatę strat za klęski żywiołowe i ASF 0
ARiMR - Mobilny rolnik 0
ARiMR - trwa nabór wniosków 0
Powszechny Spis Rolny 2020 0
"Bezpieczeństwo pod kontrolą" - KRUS ogłasza kolejny konkurs 0
„Cudze chwalicie, swoje poznajcie” 0
Centrum Doradztwa Rolniczego - szkolenie 0
150 tys. zł premii dla młodego rolnika 0
Prywatny las z dotacją z PROW 0
ARiMR - Łagodzenie skutków epidemii COVID-19 w sektorze przetwórstwa rybnego 0
ARiMR: 300 tys. zł na odtworzenie potencjału gospodarstwa 0
10 lipca ostatnim dniem na złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie - informacja prasowa 0
O nawadnianiu gospodarstw i nie tylko, czyli cykl szkoleń online dla rolników - informacja prasowa 0
„Rolnictwo dla środowiska - środowisko dla rolnictwa” 0
Wniosek o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych 0
Drukuj
Liczba odwiedzin
28
do góry