• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Statystyka strony

Statystyka strony

Dział: Ogólne
Podstrona Ilość
Strona główna 2815
Redakcja BIP 10
Informacja nieudostępniona 83
Informacja dla osób uprawnionych ze specjalnymi potrzebami 32
Koordynator ds. dostępności 3
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebawami 0
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności na lata 2021-2025 0
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 2
Mapa witryny 19
Polityka prywatności 48
Zastrzeżenia prawne 0
Rejestr zmian 64
Statystyka strony 9
Jak korzystać z BIP? 25
Jak szukać? 1
Informacje dla osób z niepełnosprawnościami 10
Dział: Menu Podmiotowe
Podstrona Ilość
Menu Podmiotowe 13
Cyberbezpieczeństwo 0
Dział: Urząd Gminy Gorzyce
Podstrona Ilość
Urząd Gminy Gorzyce 0
Dane kontaktowe 1021
Wykaz telefonów 1616
Skrzynka podawcza 40
Struktura organizacyjna 52
Kierownictwo Urzędu 58
Wójt Gminy 190
Zastępca Wójta Gminy 38
Sekretarz Gminy 26
Skarbnik Gminy 30
Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych 147
Jakubczyk Daniel - Wójt Gminy Gorzyce 105
Adamczyk Gabriela - dyrektor SP nr 1 w Gorzycach do 31.08.2018 r. 5
Ciuraj Katarzyna - dyrektor SP w Bluszczowie 10
Cogiel Edyta - dyrektor SP w Olzie do 28.02.2019 r. 9
Czarnecka Sylwia - z-ca wójta gminy do 30.11.2021 r. 26
Dawid Bibianna - dyrektor GCK w Gorzycach 23
Dąbrowa Janina - kierownik OPS Gorzyce 19
Domańska Dorota - p. o. dyrektora ZSP w Olzie do 30.06.2020 r., od 1.07.2020 r. dyrektor ZSP w Olzie 14
Frączek Aleksandra - dyrektor ZSP nr 1 w Gorzycach 17
Gajowska Izolda - kierownik refaratu gospodarki komunalnej 31
Grzegorzek Bernadeta - skarbnik gminy do 30.07.2020 r. 9
Jęczmionka Anna - dyrektor GBP w Gorzycach 7
Karczewska Maria - dyrektor PP w Rogowie do 30.11.2021 r. 4
Kisiel Ilona - dyrektor ZSP w Rogowie 7
Kluczka Teresa - dyrektor SP nr 2 w Gorzycach do 31.08.2019 r. r. 5
Klyszcz Izabela - Kierownik Świadczeń Rodzinnych OPS Gorzyce 15
Konsek Alina - Dyrektor ZSP w Gorzyczkach 26
Kowalski Robert - kierownik refataru podatków i opłat 13
Kucza Aleksander - dyrektor ZSP w Czyżowicach 26
Kurasz Daniel - zastępca wójta gminy 43
Kuźnik Barbara - dyrektor PP w Czyżowicach do 31.08.2020 r. 11
Kwapulińska Stefania - kierownik refaratu kultury, sportu i bezpieczeństwa publicznego 12
Langer Renata p. o. dyrektor PP w Rogowie do 31.08.2022 r. 6
Langrzyk Wioletta - kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 21
Łącka Joanna - z-ca kier. OPS 8
Markiewicz Justyna - kierownik referatu rolnictwa i gospodarki gruntami 23
Markiewicz Ryszard Dyrektor Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i Rekreacji "Nautica" w Gorzycach 12
Nowakowska Monika - kierownik świetlicy profilaktycznej 4
Rzadkiewicz Hanna - pracownik OPS 14
Sanecznik Izabela dyrektor GZOF 15
Sikora Agnieszka - pracownik OPS Gorzyce 13
Seman Renata - zastępca skarbnika gminy, od 31.07.2020 r. - skarbnik gminy 19
Skupnik Agata dyrektor SP nr 2 w Gorzycach 11
Sobala-Hibner Ewa - dyrektor PP w Czyżowicach do 31.08.2022 r. 19
Sula Irena - dyrektor SP w Turzy Śl. do 30.11.2020 r. 7
Tatarczyk Klaudia - dyrektor ZSP w Turzy Śląskiej 10
Tomala - Gądek Joanna - dyrektor PP w Gorzycach do 31.08.2021 r. 8
Władarz Maria - sekretarz gminy 27
Wolnik Krystyna - dyrektor PP w Olzie do 31.08.2019 r. 1
Zimny Marzena - dyrektor PP w Turzy Śl., do 31.08.2021 r. 10
Dział: Dane osobowe - ochrona
Podstrona Ilość
Dane osobowe - ochrona 68
Klauzula informacyjna RODO - strona internetowa 4
Klauzula informacyjna RODO - Urząd Stanu Cywilnego 5
Klauzula informacyjna RODO - nagrywanie i transmisja sesji 52
Klauzula informacyjna RODO - dowody osobiste 2
Klauzula informacyjna RODO - ewidencja ludności 7
Przetwarzanie danych CEIDG 1
Klauzula informacyjna RODO - dowóz na szczepienia przeciwko COVID-19 4
Dział: Rada Gminy
Podstrona Ilość
Rada Gminy 260
Rada Gminy VIII kadencji (2018 - 2023) 192
Skład Rady Gminy 141
Terminy Sesji Rady Gminy 113
Posiedzenia wspólne Komisji Rady Gminy 27
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 20
Komisja Rodziny, Spraw Społecznych, Osób Starszych i Niepełnosprawnych 6
Komisja Budżetu i Ochrony Środowiska 10
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 7
Komisja Rewizyjna 8
Komisje Rady Gminy 35
Projekty Uchwał 79
Protokoły z sesji 14
Sesje online 115
Terminy posiedzeń Komisji 22
Wyniki głosowań 9
Sprawozdania 6
Oświadczenia majątkowe Radnych 77
Borecka Izabela 7
Burkiewicz-Dzumyk Dominika 3
Katryniok Eugeniusz 9
Koczwara Katarzyna 10
Kurasz Daniel 14
Lemańska Beata 4
Lenczyk Alicja 8
Lubszczyk Piotr 12
Maciuga Rafał 13
Małek Krzysztof 14
Menżyk Michał 9
Młynarczyk Beata 11
Paloc Krzysztof 11
Sieńko Magdalena 15
Styrnol Dominika 8
Wachtarczyk Urszula 19
Wawrzyczny Piotr 32
Zając Monika 21
Zbroja Stanisław 9
Zimny Piotr 5
Zuch Alicja 3
Wieczorek Michał 6
Grzegorz Student 12
Teresa Władarz 10
Dział: Jednostki Gminy Gorzyce
Podstrona Ilość
Jednostki Gminy Gorzyce 0
Jednostki organizacyjne 191
Szkoła Podstawowa w Bluszczowie 46
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czyżowicach 76
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gorzycach 254
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gorzyczkach 73
Szkoła Podstawowa nr 2 w Gorzycach 36
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olzie 37
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rogowie 105
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Turzy Śląskiej 245
Gminny Zespół Obsługi Finansowej w Gorzycach 50
Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach 14
Gminne Centrum Kultury w Gorzycach 22
Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji 27
Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza 19
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach 118
Jednostki pomocnicze 18
Sołectwo Bełsznica 22
Sołectwo Bluszczów 20
Sołectwo Czyżowice 75
Sołectwo Gorzyczki 24
Sołectwo Gorzyce 52
Sołectwo Kolonia Fryderyk 15
Sołectwo Odra 14
Sołectwo Olza 40
Sołectwo Osiny 33
Sołectwo Rogów 24
Sołectwo Turza Śląska 55
Sołectwo Uchylsko 9
Dział: Menu Przedmiotowe
Podstrona Ilość
Menu Przedmiotowe 12
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 0
Cyberbezpieczeństwo 0
Strategia Rozwoju Gminy Gorzyce 12
Dział: Ogłoszenia
Podstrona Ilość
Ogłoszenia 822
Dział: Załatwianie spraw
Podstrona Ilość
Załatwianie spraw 654
Gospodarka odpadami komunalnymi 954
Przepisy prawne 72
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 298
Firmy odbierająca odpady komunalne 74
Harmonogram odbioru odpadów 2845
Kampania edukacyjno-informacyjna 27
Analiza osiągniętych efektów - sprawozdania 14
Informacja o ilości wytwarzanych i zagospodarowanych na terenie nieruchomości bioodpadach 35
Zagospodarowanie przestrzenne 181
Studium uwarunkowań 64
Planowanie przestrzenne 408
Nadawanie numeracji porządkowej budynkom 88
Wypis i wyrys z planu miejscowego 20
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 0
Zgodności zamierzonego sposobu użytkowania 0
Gospodarka 0
Wydawanie wypisu i wyrysu z planu miejscowego 96
Nadawanie numerów porządkowych budynkom 0
Drogi publiczne 61
Cmentarze komunalne 65
Wzory dokumentów 20
Wytyczne - zabudowa nagrobków 8
Ochrona środowiska 131
Usunięcie drzew 94
Wycinka, usunięcie drzew 12
Przydomowa oczyszczalnia ścieków 19
Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 7
Środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia 15
Obwieszczenie podanie do publicznej wiadomości 5
Rejestr działalności regulowanej 8
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie 6
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 4
Demontaż, transport i utylizacja azbestu 29
Plan gospodarki niskoemisyjnej 5
Ograniczenie niskiej emisji 5
Dokumenty do pobrania 8
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2021-2030 43
Program ochrony środowiska dla Gminy Gorzyce na lata 2021-2024, z perspektywą na lata 2025-2028 80
Program wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce na lata 2022-2025 107
Odpady z działalności rolniczej 2
Program wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce na lata 2023-2025 308
Ochrona zwierząt 33
Nieruchomości 77
Zbycie, użyczenie, oddanie nieruchomości w użytkowanie 32
Wykazy nieruchomości gminnych, przeznaczonych do zbycia, oddania w użyczenie, oddania w użytkowanie 48
Ogłoszenia o przetargach 200
Informacje o wynikach przetargów 10
Wniosek o sprzedaż nieruchomości 16
Dzierżawa gruntów gminnych 14
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 56
Stawki czynszu za dzierżawę gruntu 183
Stawki czynszu za dzierżawę/najem na cele reklamowe 0
Wnioski do pobrania 23
Najem lokali użytkowych 2
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i użyczenie 18
Stawki czynszu najmu 14
Wnioski do pobrania 183
Najem lokali mieszkalnych 5
Zasady wynajmowania lokali 3
Stawki czynszu 18
Regulaminy 3
Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gorzyce 0
Wnioski do pobrania 22
Rewitalizacja 46
Geodezja 42
Uzgodnienia - drogi wewnętrzne i inne 18
Drogownictwo 0
Podatki i opłaty 250
Stawki podatku 339
Druki do pobrania 253
Meldunki 40
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy 46
Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego 6
Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL 16
Wymeldowanie decyzją administracyjną 2
Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL 2
Dowody osobiste 278
Ewidencja działalności gospodarczej 30
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej 6
Zaprzestanie działalności gospodarczej 0
Wznowienie działalności gospodarczej 6
Zawieszenia działalności gospodarczej 5
Zmiana wpisu w CEIDG 5
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 12
Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 7
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 9
Duplikat zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 4
Zezwolenie na wyprzedaż napojów alkoholowych 0
Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 7
Transport na szczeblu gminy 14
Urbanistyka, architektura - kopie dokumentów 3
Urząd Stanu Cywilnego 175
Stan Twojej sprawy 0
Kierowane do Rady Gminy 5
Kierowane do Wójta Gminy 0
Oświata 39
Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli 9
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika 34
Rekrutacja 18
Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 784
Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 20
Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 4
Stypendium Wójta Gminy Gorzyce 28
Dział: Nabór pracowników
Podstrona Ilość
Nabór pracowników 1325
Ogłoszenia o naborze 1725
Informacje o wynikach naboru 227
Regulamin naboru pracowników 10
Nabór - Przydatne dokumenty i wzory 17
Dział: Finanse
Podstrona Ilość
Finanse 88
Majątek - mienie komunalne 5
Budżet Gminy 35
Budżet - Uchwały Rady na 2019 0
Budżet - Zarządzenia Wójta 2019 1
Budżet - Uchwały Rady na 2020 7
Budżet - Zarządzenia Wójta 2020 0
Budżet - Uchwały Rady na 2021 11
Budżet - Zarządzenia Wójta 2021 6
Budżet - Uchwały Rady na 2022 34
Budżet - Zarządzenia Wójta na 2022 24
Budżet - Uchwały Rady na 2023 6
Budżet - Zarządzenia wójta na 2023 4
Dług publiczny 23
Sprawozdanie finansowe 55
Sprawozdania z wykonania budżetu 18
Sprawozdania z wykonania budżetu 2019 6
Sprawozdania z wykonania budżetu 2020 7
Sprawozdania z wykonania budżetu 2021 17
Sprawozdania z wykonania budżetu 2022 15
Sprawozdanie z wykonania budżetu 2023 0
Opinie RIO 8
Opinie RIO - 2019 0
Opinie RIO - 2020 0
Opinie RIO - 2021 2
Opinie RIO - 2022 7
Opinie RIO 2023 0
Dział: Podatki i opłaty
Podstrona Ilość
Dział: Gospodarka
Podstrona Ilość
Dział: Prawo lokalne
Podstrona Ilość
Prawo lokalne 0
Statut gminy 10
Zarządzenia Wójta 209
Uchwały Rady Gminy 167
Baza Aktów Prawa Miejscowego 20
Sprawozdania z realizacji programów 2
Dział: Oświata
Podstrona Ilość
Dział: Zamówienia publiczne
Podstrona Ilość
Zamówienia publiczne 1326
Zamówienia publiczne poniżej kwoty 130 000 zł 1096
Zamówienia publiczne powyżej kwoty 130 000 zł 943
Zamówienia zakończone 178
Plan postępowań 110
Dział: Rejestry, ewidencje
Podstrona Ilość
Rejestry, ewidencje 63
Rejestr instytucji kultury 4
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych 3
Ewidencja kąpielisk 0
2019 1
2020 0
2021 1
2022 8
Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli 1
2019 r. 0
2020 r. 0
2021 r. 1
2022 r. 2
Ewidencja szkół i placówek niepublicznych 2
Dział: Skargi, wnioski, petycje
Podstrona Ilość
Skargi, wnioski, petycje 88
Skargi i wnioski 57
Petycje - Rada Gminy 34
Petycje - Wójt Gminy 22
Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach 3
Dział: Kontrole
Podstrona Ilość
Kontrole 34
Kontrole zewnętrzne 28
Kontrole wewnętrzne 8
Dział: Raport o stanie Gminy
Podstrona Ilość
Raport o stanie Gminy 33
Raport o stanie Gminy - Kadencja 2018-2023 26
Dział: Wybory i referenda
Podstrona Ilość
Wybory i referenda 13
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 0
Wybory Prezydenta RP 1
Wybory Prezydenta 2015 0
Wybory Prezydenta 2020 0
Wybory Prezydenta 28.06.2020 1
Zmiany w składach obwodowych komisji wyborczych 0
Wybory ławników 2
Wybory ławników 2019 1
Referendum ogólnokrajowe 1
Referendum ogólnokrajowe 2015 0
Wybory do Sejmu i Senatu RP 1
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019 1
Wybory samorządowe 4
Wybory samorządowe 2018 5
Dział: Dla Rolników
Podstrona Ilość
Dla Rolników 27
Ogłoszenia i informacje dla rolników 13
Dobre praktyki wodne - bezpłatne szkolenia 0
Informacja w sprawie szkód powstałych w wyniku suszy w 2022 roku 0
Ruszyła wypłata dopłat do nawozów. 3
Wsparcie dla producentów trzody chlewnej 7
Materiał siewny - rusza nabór wniosków o przyznanie pomocy 1
Modernizacja gospodarstw rolnych - termin przyjmowania wniosków wydłużony o miesiąc 2
Biznes na wsi: coraz mniej czasu na złożenie wniosku o premię 0
60 tys. zł na restrukturyzację małego gospodarstwa - ruszył nabór wniosków 2
Masz las? Wkrótce będziesz mógł starać się o pieniądze na przeprowadzenie w nim inwestycji 2
KRUS: Konkurs dla rolników 0
Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów jabłek 5
Restrukturyzacja małych gospodarstw: niebawem start naboru. 0
Do 100 tys. euro rocznie na tworzenie grup i organizacji producentów 0
Stypendia Pomostowe 1
Dopłaty bezpośrednie i obszarowe z PROW: coraz mniej czasu na złożenie wniosku 0
Pszczelarze mogą już ubiegać się o wsparcie finansowe 1
ARiMR: 150 tys. zł premii dla młodych rolników - start naboru wniosków 0
ARiMR: Pomoc dla utrzymujących lochy i prosięta - aktualizacja 1
Dopłaty bezpośrednie i obszarowe z PROW za 2022 rok 0
Modernizacja gospodarstw: dwa nabory wniosków w jednym terminie 0
ARiMR przypomina: wypalanie traw jest karalne 1
35,5 mln zł pomocy dla pszczelarzy - zapowiedź naboru 0
Pomoc dla rolników utrzymujących lochy i prosięta 0
ARiMR: Wsparcie na tzw. małe przetwórstwo lub rolniczy handel detaliczny (RHD) 1
Rozliczenie wydatków przez KGW 2
ARiMR: informacja w sprawie lasów prywatnych oraz w sprawie wsparcia z PROW 1
ARiMR: „Tylko do 31 grudnia KGW mają czas na wydanie środków” 0
ARiMR: „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej - jeden nabór się kończy, drugi zaczyna” 3
ARiMR: „Małe przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny (RHD) - nabór wniosków wydłużony” 4
KRUS - pismo informacyjne 0
Ankieta - "Badanie opinii rolników - zagadnienia melioracyjne" 0
Pieniądze na Inwestycje chroniące wody przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzenia rolniczego 0
ARiMR: Rusza pomoc na inwestycje w lasach prywatnych 1
ARiMR - różne nabory, informacje 0
Tworzenie grup producentów i organizacji producentów 0
Akcja informacyjna dot. afrykańskiego pomoru świń ASF 0
Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. 0
ARiMR Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej 1
ARiMR ogłosiła nabór wniosków 0
eWoP - startuje nowa aplikacja ARiMR 0
Startuje nabór wniosków o wsparcie dla KGW 2
Portal ARiMR pod nowym adresem 1
ARiMR: Kończy się nabór wniosków 0
Informacja z Biura Prasowego ARiMR 0
Apel Prezesa KRUS 0
KRUS - Bezpieczeństwo podczas żniw 0
ARiMR: 15 i 16 lipca - ogólnopolski webinar - Dotacje dla rolników 0
eZaświadczenie na portalu eKRUS 1
Uwaga! ARiMR PRZYPOMINA! Określono ostateczny termin na uzupełnienie wniosków 0
Rusza modernizacja: aż pięć naborów wniosków w jednym terminie 0
Materiał siewny, pomoc klęskowa, wsparcie dla pszczelarzy 0
KRUS: Komunikat dotyczący nowego wymiaru składki na ubezpieczenie 0
ARiMR: Ostatnie dni na ubieganie się o dopłaty bezpośrednie za 2021 r. 0
Komunikat KRUS ws. przedłużenia zasiłku 0
Modernizacja gospodarstw: pięć naborów wniosków w jednym terminie 0
KRUS na temat nowych kwot przychodu 0
Kolonie dla dzieci i młodzieży 2021 2
KRUS - dot. rocznej kwoty granicznej 0
Komunikat KRUS-przedłużenie zasiłku opiekuńczego 0
Platforma eRolnik 0
ARiMR Premie dla młodych rolników i restrukturyzacja małych gospodarstw 0
Konkurs dla rolników ubezpieczonych w KRUS 0
Konkurs KRUS dla dzieci z okazji 30-lecia 0
KRUS - nowy profil rehabilitacyjny 0
KRUS - zasiłek opiekuńczy 0
KRUS: Zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej 0
ARiMR Nawet 100 tys. euro rocznie dla grup i organizacji producentów 0
Komunikat KRUS 0
ARiMR przypomina 0
Premie dla młodych rolników i restrukturyzacja małych gospodarstw - wystartowały nabory 0
KRUS - zasiłek opiekuńczy przedłużony 1
ARiMR Tworzenie krótkich łańcuchów dostaw 0
Las ze wsparciem ARiMR 0
Konkurs KRUS „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” 1
Ruszają dwa nabory wniosków z PROW 2014-2020 0
Upływa termin na zakup komputera ze wsparciem ARiMR 0
Komunikat KRUS 0
Wnioski o pomoc z ARiMR a pandemia - będą zmiany w przepisach 0
ARiMR przypomina - wypalanie traw grozi utratą dopłat 0
KRUS - wydłużony został okres, za który przysługuje zasiłek opiekuńczy 1
Waloryzacja świadczeń wypłacanych przez KRUS 0
ARiMR -Pod koniec marca rusza I nabór wniosków 0
ARiMR - Jeszcze przez miesiąc możesz złożyć wniosek 1
ARiMR - Więcej czasu na złożenie wniosku 0
KRUS - wymiar składki na ubezpieczenie zdrowotne 8
KRUS - informacja o zasiłkach 0
KRUS - konkurs plastyczny 5
ARiMR - Kończy się nabór wniosków o pomoc na rozwój usług rolniczych 2
ARiMR - Są pieniądze na kredyty preferencyjne dla rolników 1
ARiMR - Ostatnie dni na złożenie sprawozdań przez KGW 0
Wnioski na małe przetwórstwo i RHD 0
Koniec roku - koniec trzech naborów z PROW 0
Komputer dla rodziny rolniczej 1
Grudniowe badania rolnicze 0
ARiMR - Uwaga, 30 listopada rozpoczęły się… 0
Po pieniądze z PROW jeszcze w tym roku 0
Termin składania wniosków o przyznanie pomocy na małe przetwórstwo i RHD wydłużony o miesiąc 0
„Konkurs w prasie - spisz się i bądź na czasie” 0
ARiMR Dopłaty 2020: ruszyły wypłaty zaliczek 0
ARiMR: informacje prasowe z dnia 09.10.2020 r. 1
ARiMR: Nabór wniosków o pomoc dla gospodarstw dotkniętych COVID-19 0
W placówkach ARiMR można potwierdzić lub założyć Profil Zaufany 2
Przekaż gospodarstwo i weź premię z PROW 0
ARiMR: Kończy się nabór wniosków o rekompensatę strat za klęski żywiołowe i ASF 1
ARiMR - Mobilny rolnik 0
ARiMR - trwa nabór wniosków 0
Powszechny Spis Rolny 2020 0
"Bezpieczeństwo pod kontrolą" - KRUS ogłasza kolejny konkurs 0
„Cudze chwalicie, swoje poznajcie” 0
Centrum Doradztwa Rolniczego - szkolenie 1
150 tys. zł premii dla młodego rolnika 0
Prywatny las z dotacją z PROW 0
ARiMR - Łagodzenie skutków epidemii COVID-19 w sektorze przetwórstwa rybnego 3
ARiMR: 300 tys. zł na odtworzenie potencjału gospodarstwa 12
10 lipca ostatnim dniem na złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie - informacja prasowa 0
O nawadnianiu gospodarstw i nie tylko, czyli cykl szkoleń online dla rolników - informacja prasowa 1
„Rolnictwo dla środowiska - środowisko dla rolnictwa” 0
Wniosek o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych 2
Dział: Łowiectwo
Podstrona Ilość
Łowiectwo 18
Łowiectwo 14
Szkody w uprawach rolnych 7
Kalendarz polowań 9
Kalendarz polowań 2022/2023 6
Kalendarz polowań 2021/2022 1
Kalendarz polowań 2020/2021 2
Odwołanie polowań zbiorowych 3
Kontakt w sprawie szkód 6
Dział: Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Podstrona Ilość
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 13
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 1
2023 1
2022 0
Programy zdrowotne 8
Otwarte konkursy ofert na wspieranie realizacji zadań gminy 22
Ogłoszenie konkursu ofert na realizację Programu Polityki Zdrowotnej ... 10
Oferty realizacji zadań publicznych (tzw. małe granty) 1
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego-Klub Szachowy Gambit 0
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego-ZHP Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Wodzisławskiej 1
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży 0
Ogłoszenie o mozliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego - Stowarzyszenie Aktywna Olza 0
Wspieranie rozwoju sportu w gminie 6
Dotacje dla Klubów Sportowych na 2023 r. 39
Dział: Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Podstrona Ilość
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 9
Dział: Cyberbezpieczeństwo..
Podstrona Ilość
cyberbezpieczeństwo 6
Dział: Strategia Rozwoju Gminy Gorzyce
Podstrona Ilość
Strategia Rozwoju Gminy Gorzyce 16
Strategia Rozwoju Gminy Gorzyce 6
Drukuj
Liczba odwiedzin
9
do góry