• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Finanse/Opinie RIO/Opinie RIO - 2019

Opinie RIO - 2019

Kategoria: Opinie RIO 2019 [10]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2020-04-03 Uchwała Nr 4200/V/42/2020 V składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gorzyce sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 419
Uchwała Nr 4200/V/42/2020 V składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gorzyce sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.pdf 50.46KB zobacz
pdf 2019-12-21 Uchwała Nr 4200/V/153/2019 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 26 listopada 2019r w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gorzyce projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2020-2025
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 409
Uchwała Nr 4200/V/153/2019 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 26 listopada 2019r w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gorzyce projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2020-2025 84.83KB zobacz
pdf 2019-12-21 Uchwała Nr 4200/V/152/2019 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 26 listopada 2019r w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok Gminy Gorzyce
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 491
Uchwała Nr 4200/V/152/2019 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 26 listopada 2019r w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok Gminy Gorzyce 36.99KB zobacz
pdf 2019-12-21 Uchwała Nr 4200/V/151/2019 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 26 listopada 2019r w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gorzyce projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok wraz uzasadnieniem
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 534
Uchwała Nr 4200/V/151/2019 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 26 listopada 2019r w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gorzyce projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok wraz uzasadnieniem 44.24KB zobacz
pdf 2019-12-21 Uchwała Nr 4200/V/108/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Gorzyce informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 511
Uchwała Nr 4200/V/108/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Gorzyce informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku 48.06KB zobacz
pdf 2019-12-21 Uchwała Nr 4200/V/76/2019 z dnia 8 maja 2019 roku V Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Gorzyce pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 975.000 zł na realizację zadania pn:"Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce, na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 517
Uchwała Nr 4200/V/76/2019 z dnia 8 maja 2019 roku V Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Gorzyce pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 975.000 zł na realizację zadania pn:"Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce, na lata 2016-2020 w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy 147.29KB zobacz
pdf 2019-12-21 Uchwała Nr 4200/V/39/2019 z dnia 8 lutego 2019 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Gorzyce kredytu długoterminowego w kwocie 2.000.000 zł.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 563
Uchwała Nr 4200/V/39/2019 z dnia 8 lutego 2019 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Gorzyce kredytu długoterminowego w kwocie 2.000.000 zł. 123.71KB zobacz
pdf 2019-12-21 Uchwała Nr 4200/V/33/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Gorzyce wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 507
Uchwała Nr 4200/V/33/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Gorzyce wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań 87.82KB zobacz
pdf 2019-12-21 Uchwała Nr 4200/V/201/2018 z dnia 11 grudnia 2018 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gorzyce projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2019-2024
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 473
Uchwała Nr 4200/V/201/2018 z dnia 11 grudnia 2018 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gorzyce projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2019-2024 88.21KB zobacz
pdf 2019-12-21 Uchwała Nr 4200/V/200/2018 z dnia 11 grudnia 2018 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gorzyce projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z uzasadnieniem
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 463
Uchwała Nr 4200/V/200/2018 z dnia 11 grudnia 2018 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gorzyce projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z uzasadnieniem 82.69KB zobacz
Drukuj
Liczba odwiedzin
6
do góry