• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Ogłoszenia/IX Sesja Rady Gminy Gorzyce - 03.06.2019 r.

IX Sesja Rady Gminy Gorzyce - 03.06.2019 r.

29 Maja 2019

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) zwołuję na dzień 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek) na godz. 16.30 IX SESJĘ RADY GMINY GORZYCE VIII kadencji, która odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2019 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2019-2024.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia w 2019 roku pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację zadań z zakresu administrowania drogami.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/21/18 Rady Gminy Gorzyce z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia w 2019 r. pomocy finansowej Gminie Lubomia na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/22/19 Rady Gminy Gorzyce z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji "Nautica" w Gorzycach na 2019 rok oraz określenia szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji.
 11. Wolne wnioski i zapytania.
 12. Zamknięcie posiedzenia.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Gorzyce poświęcone zaopiniowaniu projektów w/wym. uchwał odbędzie się w dniu 3 czerwca 2019 r. o godz. 15.30 w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach.

Przewodniczący Rady Gminy Gorzyce
Piotr Wawrzyczny

Drukuj
Liczba odwiedzin
6454
do góry