• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Ogłoszenia/Informacja Wybory do Walnego Zgromadzenia Delegatów (..)

Informacja Wybory do Walnego Zgromadzenia Delegatów Śląskiej Izby Rolniczej

11 Lipca 2019

W nawiązaniu do informacji z dnia 09.07.2019 r. w sprawie udostępnienia do wglądu, spisu osób uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do Walnego Zgromadzenia Delegatów Śląskiej Izby Rolniczej, Wójt Gminy Gorzyce informuje, że stosownie do zapisów § 14 ust.1 Uchwały nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 roku, jeżeli w danym okręgu wyborczym w gminie w wyborach do rady powiatowej izby zgłoszona liczba kandydatów jest równa liczbie mandatów wybieranych w danym okręgu wyborczym lub od niej mniejsza, głosowania nie przeprowadza się, a za wybranych członków rady powiatowej komisja okręgowa uznaje zarejestrowanych kandydatów, a odpowiednio pozostały mandat pozostaje nieobsadzony.
Ze względu na fakt, że w okręgu wyborczym obejmujący Gminę Gorzyce został zgłoszony jeden kandydat, głosowanie w wyborach do Walnego Zgromadzenia Delegatów Śląskiej Izby Rolniczej na terenie Gminy Gorzyce nie będzie przeprowadzane, co oznacza także, że spis osób uprawnionych do udziału w głosowaniu nie będzie udostępniony do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Gorzyce, jak podano w informacji.

Wójt Gminy
Daniel Jakubczyk

Drukuj
Liczba odwiedzin
1534
do góry