• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Ogłoszenia/KONSULTACJE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI (..)

KONSULTACJE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO PROJEKTÓW UCHWAŁ RADY GMINY

7 Czerwca 2024

Zgodnie z uchwałą Nr XLII/371/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Gorzyce ogłasza, że w okresie od 7.06.2024 r. do 13.06.2024 r., poddaje konsultacjom projekty uchwał Rady Gminy Gorzyce w sprawie:
- szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Gorzyce lub jej jednostkom organizacyjnym,

- zmiany Statutu Świetlicy Profilaktyczno - Wychowawczej w Gorzyczkach,

- udzielania bonifikat od cen nieruchomości gruntowych sprzedawanych ich użytkownikom wieczystym,

- szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych,

- ustalenia zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych,

- ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej budową urządzeń infrastruktury technicznej na terenie gminy Gorzyce,

- określenia wysokości diet oraz zasad ich wypłacania sołtysom Gminy Gorzyce,

- określenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Gorzyce oraz zasad ich wypłacania i określenia stawek za 1 km przebiegu pojazdu samochodowego nie będącego własnością gminy, używanego w podróży służbowej przez radnego.

Opinie dotyczące w/w projektu należy złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Gminy w Gorzycach lub przesłać drogą elektroniczną w terminie do dnia 20.06.2024 r. na adres e-mail: gorzyce@gorzyce.pl z zaznaczeniem w temacie „opinia do projektu uchwały”. Jednostką organizacyjną prowadzącą sprawę przedmiotowych konsultacji jest Sekretarz Gminy Gorzyce.

Wójt Gminy Gorzyce
Daniel Jakubczyk

Kategoria: Powiązane pliki [9]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenia
pdf 2024-07-01 informacja o wynikach konsultacji projektów uchwał
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
informacja o wynikach konsultacji projektów uchwał 72.44KB zobacz
Kategoria: Pliki
pdf 2024-06-07 Uchwała - bonifikata.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
Uchwała - bonifikata.pdf 238.46KB zobacz
pdf 2024-06-07 Uchwała - diety radnych.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
Uchwała - diety radnych.pdf 225.77KB zobacz
pdf 2024-06-07 Uchwała - diety sołtysów.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
Uchwała - diety sołtysów.pdf 221.27KB zobacz
pdf 2024-06-07 Uchwała - opłata adiacencka.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
Uchwała - opłata adiacencka.pdf 226.72KB zobacz
pdf 2024-06-07 Uchwała - Statut Świetlicy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
Uchwała - Statut Świetlicy.pdf 223.64KB zobacz
pdf 2024-06-07 Uchwała - warunki sprzedaży.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
Uchwała - warunki sprzedaży.pdf 233.17KB zobacz
pdf 2024-06-07 Uchwała - zasady sprzedaży.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
Uchwała - zasady sprzedaży.pdf 225.37KB zobacz
pdf 2024-06-07 Uchwała - zasady umarzania.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
Uchwała - zasady umarzania.pdf 238.72KB zobacz

Drukuj
Liczba odwiedzin
6369
do góry