• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Ogłoszenia/Konsultacje w sprawie zwolnienia z opłaty i zwrotu (..)

Konsultacje w sprawie zwolnienia z opłaty i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

5 Lutego 2021

Zgodnie z Uchwałą Nr XLII/371/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Gorzyce ogłasza, że w okresie od dnia 05.02.2021 r. do 11.02.2021 r. poddaje konsultacjom projekt uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży należnej w 2021 r. Opinie dotyczące projektu należy złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Gminy w Gorzycach lub przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: gorzyce@gorzyce.pl w terminie do 18 lutego 2021 roku , z zaznaczeniem w temacie „opinia do projektu uchwały”.
Jednostką organizacyjną prowadzącą sprawę przedmiotowych konsultacji jest Urząd Gminy w Gorzycach, ul. Bogumińska 13 - Referat Spraw Obywatelskich, telefon: 32 45 13 056 wewnętrzny 36.
Wójt Gminy Gorzyce
Daniel Jakubczyk

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenia
pdf 2021-02-05 projekt uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 158
projekt uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty.pdf 184.75KB zobacz
pdf 2021-02-19 informacja o wynikach konsultacji - opłata za koncesje.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 151
informacja o wynikach konsultacji - opłata za koncesje.pdf 67.11KB zobacz

Drukuj
Liczba odwiedzin
4202
do góry