• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Ogłoszenia/Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w pierwszym (..)

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Olzie

13 Grudnia 2023

Działając na podstawie §15 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. 2021.2213) komisja przetargowa w składzie:
przewodniczący Komisji: Justyna Markiewicz, członkowie Komisji: Jacek Pasternak, Jarosław Cichy informuje, że do uczestnictwa w pierwszym przetargu ustnym ograniczonym, wyznaczonym na dzień 18 grudnia 2023r. na godz. 10.00, na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Olzie, będącej własnością Gminy Gorzyce, o łącznej powierzchni 0,0048 ha, składającej się z działek nr:
- 1540/427 k.m. 2 obręb Olza, pow. 0,0024 ha, księga wieczysta nr GL1W/00080051/7, użytek gruntu wg ewidencji gruntów: „R IVa” (grunty orne)
- 1543/427 k.m. 2 obręb Olza, pow. 0,0024 ha, księga wieczysta nr GL1W/00080051/7, użytek gruntu wg ewidencji gruntów: „R IVa” (grunty orne)
zakwalifikowała się p. Aleksandra Nielaba.

Komisja przetargowa:
Przewodniczący Komisji: Justyna Markiewicz
Członkowie Komisji: Jacek Pasternak
Jarosław Cichy

Drukuj
Liczba odwiedzin
5922
do góry