• język migowy
BIP
Grafika BIP

Obwieszczenie

29 Sierpnia 2022

 

Zgodnie z § 36 Statutu Sołectwa Wójt Gminy Gorzyce zwołuje w dniu 5 września 2022 r. o godz. 17.00 Zebranie Wiejskie w Sołectwie Osiny, które odbędzie się w Świetlicy Wiejskiej w Osinach (przyziemie budynku).

Proponowany porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.
3. Wybór Sołtysa.
a) zatwierdzenie regulaminu wyborów
b) zgłaszanie kandydatów na Sołtysa
c) wybór Komisji Skrutacyjnej
d) przeprowadzenie tajnego głosowania
e) ogłoszenie wyników wyborów
4. Upoważnienie Sołtysa do dysponowania środkami finansowymi sołectwa.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Zamknięcie zebrania.

Wójt Gminy Gorzyce
/-/ Daniel Jakubczyk

Drukuj
Liczba odwiedzin
5948
do góry