• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Ogłoszenia/Ogłoszenie Wójta gminy Gorzyce o konsultacjach (..)

Ogłoszenie Wójta gminy Gorzyce o konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Gorzyce do roku 2030

9 Sierpnia 2022


Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 z późn. zm.) zgodnie z Uchwałą nr XX/150/12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Gorzyce oraz Uchwałą nr XLI/405/22 Rady Gminy Gorzyce z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/237/20 Rady Gminy Gorzyce z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Gorzyce, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do Projektu Strategii Rozwoju Gminy Gorzyce do roku 2030.
Do udziału w procesie konsultacji projektu strategii zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w tym mieszkańców Gminy Gorzyce oraz partnerów społecznych i gospodarczych.
Projekt Strategii Rozwoju Gminy Gorzyce do roku 2030 będzie w okresie konsultacyjnym dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gorzyce oraz na stronie Urzędu Gminy Gorzyce pod adresem : www.gorzyce.pl
Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać uwagi w terminie od 09.08.2022 r. do 12.09.2022 r.
Wszelkie uwagi i wnioski należy zgłaszać pisemnie lub elektronicznie na adres:
Gmina Gorzyce, ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce
lub gorzyce@gorzyce.pl.
Po zakończeniu konsultacji sporządzone zostanie sprawozdanie z ich przebiegu i wyników, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag. Sprawozdanie zostanie zamieszczone na stronie BIP Urzędu Gminy w Gorzycach.

Wójt Gminy Gorzyce,
Daniel Jakubczyk

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
pdf 2022-08-09 Projekt Strategii Rozwoju Gminy Gorzyce do roku 2030.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 399
Projekt Strategii Rozwoju Gminy Gorzyce do roku 2030.pdf 1.13MB zobacz
pdf 2022-08-09 Formularz zgłaszania uwag i propozycji zmian do projektu Strategii Rozwoju Gminy Gorzyce.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 126
Formularz zgłaszania uwag i propozycji zmian do projektu Strategii Rozwoju Gminy Gorzyce.pdf 65.71KB zobacz

Drukuj
Liczba odwiedzin
6015
do góry