• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Ogłoszenia/Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie Statutu Gminy Gorzyce

Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie Statutu Gminy Gorzyce

10 Września 2020

Zgodnie z Uchwałą Nr XLII/371/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Gorzyce ogłasza, że w okresie od 10.09.2020 r. do 16.09.2020r. poddaje konsultacji projekt uchwały w sprawie Statutu Gminy Gorzyce.

Opinie dotyczące w/w projektu należy złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Gminy w Gorzycach lub przesłać drogą elektroniczną w terminie do 23.09.2020 r. na adres e-mail: l,  z zaznaczeniem w temacie „opinia do projektu uchwały”.

Osobą prowadzącą sprawę przedmiotowych konsultacji jest Sekretarz Gminy,
tel. 32 4513 056 w. 51.

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenia
pdf 2020-09-10 Projekt - Statut Gminy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 237
Projekt - Statut Gminy.pdf 366.78KB zobacz
pdf 2020-09-30 Informacja o wynikach konsultacji - statut gminy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 194
Informacja o wynikach konsultacji - statut gminy.pdf 38.48KB zobacz

Drukuj
Liczba odwiedzin
2307
do góry