• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Ogłoszenia/Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie podwyższenia (..)

Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego - Posiłek w szkole i w domu

8 Lutego 2023

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

 Zgodnie z uchwałą Nr XLII/371/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Gorzyce ogłasza, że w okresie od 8.02.2023 r. do 14.02.2023 r., poddaje konsultacjom projekt uchwały Rady Gminy Gorzyce w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Opinie dotyczące w/w projektu należy złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Gminy w Gorzycach lub przesłać drogą elektroniczną w terminie do dnia 21.01.2023 r. na adres e-mail: gorzyce@gorzyce.pl z zaznaczeniem w temacie „opinia do projektu uchwały”. Jednostką organizacyjną prowadzącą sprawę przedmiotowych konsultacji jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach.

 

Wójt Gminy Gorzyce

Daniel Jakubczyk

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
pdf 2023-02-09 uchwała - podwyższenie kryterium dochodowego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
uchwała - podwyższenie kryterium dochodowego.pdf 227.29KB zobacz

Drukuj
Liczba odwiedzin
5567
do góry