• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Ogłoszenia/Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie utworzenia Zespołu (..)

Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie

5 Stycznia 2022

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Zgodnie z Uchwałą Nr XLII/371/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Gorzyce ogłasza, że w okresie od 05.01.2022 r. do 12.01.2022 r. poddaje konsultacji projekt uchwały:
w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie.
Opinie dotyczące w/w projektu należy złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Gminy w Gorzycach lub przesłać drogą elektroniczną w terminie do 19.01.2022 r. na adres e-mail: gorzyce@gorzyce.pl, z zaznaczeniem w temacie „opinia do projektu uchwały”.
Jednostką organizacyjną prowadzącą sprawę przedmiotowych konsultacji jest Urząd Gminy w Gorzycach, ul. Bogumińska 13 - Referat Oświaty, tel. 32 45 13 056 wew.58.
Zastępca Wójta Gminy Gorzyce
Daniel Kurasz

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenia
pdf 2022-01-05 Projekt uchwały ZSP Rogów.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 134
Projekt uchwały ZSP Rogów.pdf 352.25KB zobacz
pdf 2022-01-26 Informacja o wyniku konsultacji ZSP Rogów.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 116
Informacja o wyniku konsultacji ZSP Rogów.pdf 87KB zobacz

Drukuj
Liczba odwiedzin
3304
do góry