• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Ogłoszenia/Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie zwolnień w podatku (..)

Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców,

12 Stycznia 2021

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego Zgodnie z uchwałą Nr XLII/371/10
Rady Gminy Gorzyce z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu
konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Gorzyce ogłasza że w okresie od
12.01.2021r. do 18.01.2021r. poddaje konsultacją projekty uchwały Rady Gminy
Gorzyce:
- w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, których
płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
Opinie dotyczące w/w projektu należy złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Gminy w
Gorzycach lub przesłać drogą elektroniczną w terminie do dnia 25.01.2021 roku do
godziny 12.00, na adres e-mail: gorzyce@gorzyce.pl z zaznaczeniem w temacie
„opinia do projektu uchwały”. Jednostką organizacyjną prowadzącą sprawę
przedmiotowych konsultacji jest referat Podatków i Opłat Urzędu Gminy w Gorzycach.
Wójt Gminy Gorzyce
Daniel Jakubczyk

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenia
pdf 2021-01-12 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 181
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców.pdf 228.24KB zobacz

Drukuj
Liczba odwiedzin
6194
do góry