• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Ogłoszenia/Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi (..)

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

8 Lutego 2024

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Zgodnie z uchwałą Nr XLII/371/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Gorzyce ogłasza że w okresie od 08.02.2024r. do 14.02.2024r. poddaje konsultacjom projekty uchwał Rady Gminy Gorzyce:

- w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Gorzyce lub jej jednostkom organizacyjnym,

- w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Gorzyce,

- w sprawie zmiany uchwały nr LX/543/23 Rady Gminy Gorzyce z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok oraz zasad poboru tego podatku od osób fizycznych,

Opinie dotyczące w/w projektów należy złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Gminy w Gorzycach lub przesłać drogą elektroniczną w terminie do dnia 21.02.2024 roku, na adres e-mail: z zaznaczeniem w temacie „opinia do projektu uchwały”. Jednostką organizacyjną prowadzącą sprawę przedmiotowych konsultacji jest referat Podatków i Opłat Urzędu Gminy w Gorzycach.

Wójt Gminy Gorzyce

Daniel Jakubczyk

Kategoria: Powiązane pliki [3]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenia
pdf 2024-02-08 Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Gorzyce
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Gorzyce 246.21KB zobacz
pdf 2024-02-08 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LX_543_23 Rady Gminy Gorzyce z dnia 30 listopada 2023r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LX_543_23 Rady Gminy Gorzyce z dnia 30 listopada 2023r.pdf 238.47KB zobacz
pdf 2024-02-08 Projekt uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Gorzyce.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
Projekt uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Gorzyce.pdf 247.29KB zobacz

Drukuj
Liczba odwiedzin
5923
do góry