• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Ogłoszenia/Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi (..)

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Gorzyce

22 Sierpnia 2023

Zgodnie z Uchwałą Nr XLII/371/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Gorzyce ogłasza, że w okresie od 22 sierpnia 2023 roku do 28 sierpnia 2023 roku poddaje konsultacjom projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Gorzyce.

Opinie dotyczące projektu należy złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Gminy w Gorzycach lub przesłać w formie elektronicznej na adres gorzyce@gorzyce.pl  w terminie do 4 września 2023 roku, z zaznaczeniem w temacie „opinia do projektu uchwały”.

.Jednostką organizacyjną prowadzącą sprawę przedmiotowych konsultacji jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach.

 Wójt Gminy Gorzyce

Daniel Jakubczyk

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenia
pdf 2023-08-22 projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Gorzyce
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Gorzyce 174.68KB zobacz

Drukuj
Liczba odwiedzin
5981
do góry