• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Ogłoszenia/Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi (..)

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi w sprawie uchwał dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

13 Czerwca 2022

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Zgodnie z uchwałą Nr XLII/371/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Gorzyce ogłasza że w okresie od 13.06.2022r. do 19.06.2022r. poddaje konsultacją projekty uchwał Rady Gminy Gorzyce:

- w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi położonych na terenie Gminy Gorzyce, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Opinie dotyczące w/w projektów należy złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Gminy w Gorzycach lub przesłać drogą elektroniczną w terminie do dnia 27.06.2022 roku, na adres e-mail: z zaznaczeniem w temacie „opinia do projektu uchwały”. Jednostką organizacyjną prowadzącą sprawę przedmiotowych konsultacji jest referat Podatków i Opłat Urzędu Gminy w Gorzycach.

Wójt Gminy Gorzyce

Daniel Jakubczyk

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
pdf 2022-06-13 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 181
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf 228.1KB zobacz
pdf 2022-06-13 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 166
w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf 220.37KB zobacz

Drukuj
Liczba odwiedzin
6016
do góry