• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Ogłoszenia/Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi (..)

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Gorzyce.

13 Września 2023

Zgodnie z Uchwałą Nr XLII/371/10 z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji, Wójt Gminy Gorzyce ogłasza, że w okresie od 14.09.2023 r. do 20.09.2023 r. poddaje konsultacjom projekt uchwały w sprawie:

ustalenia wysokości ekwiwalentu dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Gorzyce.

Opinie dotyczące w/w projektu należy złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Gminy w Gorzycach lub przesłać drogą elektroniczną w terminie do 27.09.2023 r. na adres e-mail: z zaznaczeniem w temacie „opinia do projektu uchwały”

 

Jednostką organizacyjną prowadzącą sprawę jest Urząd Gminy w Gorzycach, ul. Bogumińskiej 13 - Referat Kultury Sportu i Bezpieczeństwa Publicznego, tel. 324513056 wew.25, 68

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
pdf 2023-09-13 UCHWAŁA_EKWIWALENT_OSP.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
UCHWAŁA_EKWIWALENT_OSP.pdf 268.66KB zobacz

Drukuj
Liczba odwiedzin
6358
do góry