• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Ogłoszenia/Ogłoszenie o konsultacjach

Ogłoszenie o konsultacjach

12 Listopada 2019

Gorzyce, dnia 12.11.2019r.

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Zgodnie z Uchwałą Nr XLII/371/10 w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Wójt Gminy Gorzyce ogłasza, że w okresie od 12.11.2019r. do 18.11.2019r. poddaje konsultacjom projekt uchwały: 

  • w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok oraz zasad poboru tego podatku od osób fizycznych
  • w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gorzyce na 2020 rok
  • w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi położonych na terenie Gminy Gorzyce, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
  • w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela zamieszkałej nieruchomości

Opinie dotyczące w/w projektu należy złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Gminy w Gorzycach lub przesłać drogą elektroniczną w terminie do 25.11.2019r. na adres e-mail: gorzyce@gorzyce.pl. z zaznaczeniem w temacie „ opinia do projektu uchwały”.

Kategoria: Powiązane pliki [6]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenia
pdf 2019-12-19 ogłoszenie o konsultacjach PO - wersja niedostępna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 220
ogłoszenie o konsultacjach PO - wersja niedostępna 227.83KB zobacz
pdf 2019-12-19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2020 - wersja niedostępna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 237
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2020 - wersja niedostępna 284.26KB zobacz
pdf 2019-12-19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok oraz zasad poboru tego podatku od osób fizycznych - wersja niedostępna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 220
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok oraz zasad poboru tego podatku od osób fizycznych - wersja niedostępna 827.72KB zobacz
pdf 2019-12-19 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gorzyce na 2020 rok - wersja niedostępna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 199
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gorzyce na 2020 rok - wersja niedostępna 331.5KB zobacz
pdf 2019-12-19 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi położonych na terenie Gminy Gorzyce - wersja niedostępna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 191
w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi położonych na terenie Gminy Gorzyce - wersja niedostępna 199.84KB zobacz
pdf 2019-12-19 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela zamieszkałej nieruchomości 2019 - wersja niedostępna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 230
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela zamieszkałej nieruchomości 2019 - wersja niedostępna 478.17KB zobacz

Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry