• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Ogłoszenia/Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na (..)

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego

25 Maja 2023

Wójt Gminy Gorzyce informuje, że w dniu 25.05.2023 r. Stowarzyszenie ”Z Nami Warto” złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu Wspieranie i Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Turystyki oraz Przeciwdziałanie Patologiom pod nazwą “ Wielopokoleniowy Marszobieg Rodzinny, Konkurs Plastyczny i inne zajęcia sportowe” w terminie 02.06.2023 r.- 30.06.2023 r. z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot na podstawie art. 19 a, ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. Poz. 571) informuję, że do dnia 01.06.2023 r. do godz. 15.30 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.               

Uwagi należy składać w formie pisemnej na adres tutejszego Urzędu - ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce lub e-mailem na adres z dopiskiem „uwagi do oferty „Stowarzyszenie ”Z Nami Warto”. Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Wójt Gminy Gorzyce niezwłocznie zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego z Stowarzyszeniem ”Z Nami Warto” .

 

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
pdf 2023-05-25 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 851.64KB zobacz

Drukuj
Liczba odwiedzin
5922
do góry