• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Ogłoszenia/Ogłoszenie o przyznaniu nagród Gminy Gorzyce za (..)

Ogłoszenie o przyznaniu nagród Gminy Gorzyce za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w 2020 r.

18 Maja 2021

Na podstawie Uchwały Nr XIV/92/11 Rady Gminy Gorzyce z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Gminy Gorzyce za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, określenia zasad i trybu ich przyznawania oraz wysokości nagród, po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Perspektywa” z Czyżowic i zaopiniowaniu przez Komisję Konkursową, Zarządzeniem Nr ORG.0050.483.2021 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 11 maja 2021 r. przyznana zostały nagroda I stopnia Gminy Gorzyce w dziedzinie kultury za 2020 r. dla Pana Jerzego Cichy i Pana Piotra Pawlica.

Drukuj
Liczba odwiedzin
5981
do góry