• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Ogłoszenia/Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku i (..)

Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku i wyposażenia

1 Grudnia 2022

Wójt Gminy Gorzyce informuje, że posiada niżej wymienione składniki majątku i wyposażenia uznane jako zbędne i przeznacza je do sprzedaży:

 

Lp.

Nazwa

Ilość (szt.)

Cena minimalna (szt.)

1

Samochód ciężarowy Star 200 r.p. 1986

1

7.000 złotych

 

Ww. składniki majątku będą do wglądu w dniu 09.12.2022 r. w godz. 9:00 do 11.00 w Gorzycach przy ul. Kościelnej 15

Osoba do kontaktu - Adam Grobelny tel. (32) 4513056 wew. 68.

 Miejsce i termin złożenia oferty: Urząd Gminy w Gorzycach, 44-350 Gorzyce ul. Kościelna 15 - Biuro Obsługi Klienta - do dnia 12.12.2022 r. do godz. 8:30.

 UWAGA - ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Sprzedaż składników majątku i wyposażenia - …” (w miejsce wykropkowane należy wpisać Lp. składnika będącego przedmiotem sprzedaży zgodnie z tabelą zamieszczoną powyżej) oraz z dopiskiem „Nie otwierać przed 12.12.2022 r. godz. 9:00”.

 Druk oferty stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, w dniu otwarcia ofert Zamawiający zaprosi oferentów do wzięcia udziału w licytacji. Oferowana cena będzie musiała być równa bądź wyższa niż cena złożona w ofercie pierwotnej.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
docx 2022-12-01 OFERTA NABYWCY1.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
OFERTA NABYWCY1.docx 12.81KB -

Drukuj
Liczba odwiedzin
6016
do góry