• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Ogłoszenia/Posiedzenie Komisji Budżetu i Ochrony Środowiska - (..)

Posiedzenie Komisji Budżetu i Ochrony Środowiska - 17.06.2019 r.

13 Czerwca 2019

Informuję, że w dniu 17 czerwca 2019 r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy w Gorzycach odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  4. Wydanie opinii w sprawie nabycia przez Gminę Gorzyce działki nr 950/1 k.m. 3 obręb Bluszczów, o pow. 0,0032 ha, która stanowi własność prywatną.
  5. Wydanie wstępnej opinii w sprawie nabycia przez Gminę Gorzyce, w drodze zakupu, gruntu pod przebudowę zjazdu do terenów inwestycyjnych w rejonie GOTSiR "Nautica" w Gorzycach.
  6. Wydanie opinii w sprawie nabycia przez Gminę Gorzyce działki nr 810/210 k.m. 4 obręb Czyżowice wraz ze znajdującym się na niej zagospodarowaniem.
  7. Analiza aktualizacji Programu Ochrony Środowiska.
  8. Analiza rozwiązań dotyczących częstotliwości odbioru nieczystości płynnych.
  9. Wolne wnioski i zapytania.
  10. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Ochrony Środowiska
Dominika Styrnol

Drukuj
Liczba odwiedzin
4168
do góry