• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Ogłoszenia/Posiedzenie Komisji Budżetu i Ochrony Środowiska - (..)

Posiedzenie Komisji Budżetu i Ochrony Środowiska - 19.03.2019 r.

12 Marca 2019

Informuję, że w dniu 19 marca 2019 r. o godz. 15.30 w Gminnym Zespole Obsługi Finansowej w Gorzycach (przy ul. Bogumińskiej 13) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Ochrony Środowiska.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Omówienie tematu dotyczącego obowiązującego w Polsce systemu ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich oraz potrzeby powrotu do obowiązkowych powszechnych ubezpieczeń rolniczych.
 5. Przeprowadzenie dyskusji na temat oczekiwań rolników względem pszczelarzy oraz pszczelarzy względem rolników, jak również działań jakie należy podjąć w celu eliminacji sytuacji konfliktowych pomiędzy w/wym. grupami.
 6. Wydanie opinii w sprawie nabycia przez Gminę Gorzyce działki nr 978/1 k.m. 3 obręb Bluszczów o pow. 0,0035 ha, która stanowi własność prywatną.
 7. Wydanie opinii w sprawie nabycia przez Gminę Gorzyce działki nr 573/120 k.m. 2 obręb Gorzyce, o pow. 0,0061 ha, która stanowi własność prywatną.
 8. Wydanie opinii w sprawie nabycia przez Gminę Gorzyce działki nr 817/148 k.m. 2 obręb Czyżowice, o pow. 0,0015 ha, która stanowi własność prywatną.
 9. Bezpieczeństwo powodziowe na terenie Gminy Gorzyce.
 10. Wolne wnioski i zapytania.
 11. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Ochrony Środowiska
Dominika Styrnol

Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry