• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Ogłoszenia/VIII Sesja Rady Gminy Gorzyce VIII Kadencji - 17.05.2019 r.

VIII Sesja Rady Gminy Gorzyce VIII Kadencji - 17.05.2019 r.

8 Maja 2019

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję na dzień 17 maja 2019 r. (piątek) na godz. 8.00 VIII SESJĘ RADY GMINY GORZYCE VIII kadencji, która odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego na rok 2019 na terenie Gminy Gorzyce.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Gorzyce na rok 2019.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Gorzyce w 2019 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy działek gruntowych położonych w Olzie w rejonie ul. Kolejowej i ośrodka wypoczynkowego, na okres powyżej 3 lat tj. nie dłużej niż do dnia 31.12.2026 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy działek gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Kamień, na okres powyżej 3 lat tj. nie dłużej niż do dnia 31.12.2028 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy działek gruntowych w Odrze, stanowiących część tzw. zbiornika SAZAN na okres powyżej 3 lat tj. nie dłużej niż do dnia 31.12.2028 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/288/17 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 września 2017 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego na okres powyżej 3 lat, nie dłużej niż do 10 lat.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego na okres powyżej 3 lat, nie dłużej niż do 31.12.2036 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gorzyce.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 15. Wolne wnioski i zapytania.
 16. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Gminy Gorzyce
Piotr Wawrzyczny

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Gorzyce, poświęcone zaopiniowaniu projektów w/wym. uchwał odbędzie się w dniu 13.05.2019 r. o godz. 8.00 w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach.

Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry