• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Ogłoszenia/XI Sesja Rady Gminy Gorzyce - 12.08.2019 r.

XI Sesja Rady Gminy Gorzyce - 12.08.2019 r.

6 Sierpnia 2019

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) zwołuję na dzień 12 sierpnia 2019 r. (poniedziałek) na godz. 16.00 XI SESJĘ RADY GMINY GORZYCE VIII kadencji, która odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/349/10 Rady Gminy Gorzyce w sprawie zatwierdzenia regulaminu wynagradzania nauczycieli dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gorzyce.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych i w innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Gorzyce.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/87/19 Rady Gminy Gorzyce w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Gorzyce, a nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielenia stypendium Wójta Gminy Gorzyce dla uzdolnionych dzieci i młodzieży - uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Gorzyce.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży - uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Gorzyce".
 10. Wolne wnioski i zapytania.
 11. Zamknięcie posiedzenia. 

Przewodniczący Rady Gminy Gorzyce
Piotr Wawrzyczny

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Gorzyce, poświęcone zaopiniowaniu projektów w/wym. uchwał odbędzie się w dniu 12 sierpnia br. o godz. 15.30 w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach.

Drukuj
Liczba odwiedzin
6016
do góry