• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Ogłoszenia

Ogłoszenia

Znaleziono wiadomości: 267.

 • 2019-01-04

  IV Sesja Rady Gminy Gorzyce VIII Kadencji - 10.01.2019 r

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zwołuję na dzień 10 stycznia 2019 r. (czwartek) na godz. 16.30 IV SESJĘ RADY GMINY GORZYCE VIII kadencji, która odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach

 • 2019-01-03

  Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu - 7.01.2019 r.

  Informuję, że w dniu 7 stycznia 2019 r. o godz. 15.00 w Gminnym Zespole Obsługi Finansowej w Gorzycach odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

 • 2018-12-31

  Posiedzenie Komisji Budżetu i Ochrony Środowiska - 07.01.2019 r.

  Informuję, że w dniu 7 stycznia 2019 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy w Gorzycach odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Ochrony Środowiska.

 • 2018-12-27

  Ogłoszenie o konsultacjach

  Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

 • 2018-12-18

  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Jastrzębia Zdroju

  W zakładce "Środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsiewzięcia" umieszczono obwieszczenie Prezydenta Miasta Jastrzębia Zdrojudot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa zakładu pirolizy gumy na terenie produkcjnym przy ul. Leśnej 43 w Gorzyczkach"

 • 2018-12-12

  Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

  Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej w 2019 r.

 • 2018-12-12

  III Sesja Rady Gminy Gorzyce VIII Kadencji - 20.12.2018 r.

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zwołuję na dzień 20 grudnia 2018 r. (czwartek) na godz. 15.30 III SESJĘ RADY GMINY GORZYCE VIII kadencji, która odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach

 • 2018-12-11

  Posiedzenie Komisji Budżetu i Ochrony Środowiska - 17.12.2018 r.

  Informuję, że w dniu 17 grudnia 2018 r. o godz. 14.45 w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska.

 • 2018-12-07

  Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego

  Zgodnie z Uchwałą Nr XLII/371/10 w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Wójt Gminy Gorzyce ogłasza, że w okresie od 07.12.2018r. do 13.12.2018r. poddaje konsultacjom projekt uchwały:

 • 2018-12-07

  Ogłoszenie o wynikach konsultacji

  Ogłoszenie o wynikach konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry