• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Rejestry, ewidencje/Rejestr instytucji kultury

Rejestr instytucji kultury

INFORMACJA O REJESTRZE ORAZ SPOSOBIE UDOSTĘPNIANIA DANYCH W NIM ZAWARTYCH:

Podstawą do prowadzenia rejestru instytucji kultury zwanego dalej Rejestrem są regulacje zawarte w art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej ( tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 406 ) oraz zasady przyjęte w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 201 2r. w sprawie
sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury ( Dz. U. z 2012r., poz. 189).

Informacje zawarte w Rejestrze są jawne.

Dane zawarte w Rejestrze udostępnia się przez: 

  1. otwarty dostęp do zawartości Rejestru (udostępnienie danych zawartych w Rejestrze jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora),
  2. wydanie odpisu z Rejestru albo księgi rejestrowej.

Organizator prowadzący Rejestr wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

Odpis z Rejestru może być pełny lub skrócony. Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w Rejestrze, natomiast odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej.
Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dania otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Odpis może być również przesłany w postaci dokumentu elektronicznego. 

Informacji udziela:

Referat Spraw Obywatelskich
e-mail:  
tel. +48 32 451 30 56 wew. 25

Rejestr Instytucji kultury:

Kategoria: Rejestr instytucji kultury [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2019-12-16 Rejestr Instytucji Kultury
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 535
Rejestr Instytucji Kultury 72.57KB zobacz
doc 2019-12-16 Wniosek Rejestr Instytucji Kultury
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 578
Wniosek Rejestr Instytucji Kultury 16KB -

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Gmina Gorzyce - Urząd Gminy Gorzyce
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2019-12-16 13:22
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
Roman Stawinoga 2019-12-16 13:22
Zatwierdzenie
Beata Futerska 2019-12-16 13:22
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
10
do góry