• język migowy
BIP
Grafika BIP

Skrzynka podawcza

Sposób doręczania dokumentów elektronicznych

Dokumenty elektroniczne można składać do Urzędu Gminy Gorzyce poprzez system elektronicznej skrzynki podawczej za pośrednictwem platformy SEKAP lub platformy ePUAP.

1. Doręczanie dokumentów elektronicznych do Urzędu Gminy Gorzyce za pomocą platformy systemu SEKAP PeUP (Platforma Elektronicznych Usług Publicznych).

Doręczanie dokumentów poprzez system elektronicznej skrzynki podawczej SEKAP wymaga założenia przez zainteresowanego bezpłatnego konta na Platformie Elektronicznych Usług Publicznych SEKAP.

Dokumenty elektroniczne można przesyłać w następującej formie:

 • gotowego e-formularza,
 • nietypowego wniosku.

Do nietypowego wniosku można podłączyć własne pismo lub pobrany ze strony SEKAP PeUP z zakładki "katalog usług" formularz.

2. Doręczanie dokumentów elektronicznych do Urzędu Gminy Gorzyce za pomocą systemu rządowego platformy ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).

Adres skrytki ePUAP Urzędu Gminy w Gorzycach:

/2415062/skrytka

Doręczanie dokumentów poprzez system elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP wymaga założenia przez zainteresowanego bezpłatnego konta w platformie ePUAP.

Dokumenty elektroniczne można przesyłać w następującej formie:

 • gotowego e-formularza,
 • wniosku.


Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu Gminy Gorzyce:

1) Dokumenty elektroniczne doręczane do Urzędu Gminy Gorzyce muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym w przypadku platformy ePUAP.

Możliwość podpisania dokumentów za pomocą profilu zaufanego istnieje od 9 czerwca 2011 r. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości utworzenia i korzystania z profilu zaufanego zostały zamieszczone na stronie ePUAP

Uwaga
Profil zaufany ePUAP jest darmowym ważnym 3 lata odpowiednikiem kwalifikowanego podpisu. Można go uzyskać poprzez platformę ePUAP .

2) W przypadku braku podpisu wnioskodawca zostanie wezwany w celu uzupełnienia braków formalnych w terminie 7 dni.

3) Akceptowane formaty załączników to:

 • DOC, DOCX, RTF, ODT, ODS
 • XLS, XLSX
 • CSV
 • TXT
 • GIF, TIF, BMP, JPG
 • PDF
 • ZIP

4) Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami nie może przekroczyć 5,5MB.


Urzędowe poświadczenie odbioru:

Po złożeniu dokumentu elektronicznego poprzez:

1) skrzynkę podawczą zostanie automatycznie przesłane na adres nadawcy urzędowe poświadczenie odbioru zwane dalej „poświadczeniem przedłożenia”. Poświadczenie takie będzie zawierać:

 • pełną nazwę Urzędu,
 • datę i godzinę doręczenia dokumentu elektronicznego,
 • datę i godzinę wytworzenia urzędowego poświadczenia odbioru.

Zgodnie z § 9 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206, poz. 1216) pisma skierowane na adres poczty elektronicznej podmiotu publicznego traktuje się jako przesyłki złożone w trybie niewymagającym potwierdzenia wniesienia podania, w szczególności takiego, o którym mowa w art. 63 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego lub w art. 168 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. W przypadku gdy:

1) w przepisach prawa został określony wzór pisma lub wzór nieelektroniczny,

2) w centralnym lub lokalnym repozytorium został umieszczony wzór pisma przeznaczony do załatwiania danej sprawy - inny niż ogólny
- przesyłki złożone poprzez pocztę elektroniczną uważa się za wniesione nieskutecznie.

Sposób doręczania dokumentów papierowych (system tradycyjny doręczania dokumentów).

Dokumenty papierowe mogą być doręczane do Urzędu Gminy w Gorzycach za pośrednictwem:

1) poczty na adres:
Urząd Gminy w Gorzycach
44-350 Gorzyce
ul. Kościelna 15

2) faksu:
faks 32 4513056 w. 22
lub mogą być składane bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy w Gorzycach, w Punkcie Obsługi Klienta, w godzinach pracy Urzędu.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Gmina Gorzyce - Urząd Gminy Gorzyce
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2019-12-08 10:52
Aktualizacja publikacji
Warzeszka Małgorzata 2020-03-12 14:41
Wytworzenie publikacji
Roman Stawinoga 2020-03-12 14:40
Zatwierdzenie
Beata Futerska 2020-03-12 14:40
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
149
do góry