• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Ogłoszenia/Informacja o zbędnych składnika majątku Gminy Gorzyce

Informacja o zbędnych składnika majątku Gminy Gorzyce

11 Września 2019

Na podstawie Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych Urzędu Gminy w Gorzycach zatwierdzonej Zarządzeniem Wójta Gminy Gorzyce Nr ORG.120.93.2018 z dnia 31 października 2018 roku, Urząd Gminy w Gorzycach informuje o zbędnych i zużytych składnikach majątkowych przeznaczonych do sprzedaży.

 1. Składnikiem rzeczowym majątku ruchomego przeznaczonym do sprzedaży jest samochód ratowniczy (osobowy) Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Gorzyce, marki WAZ LADA, którego minimalną wartość handlową ustalono w wysokości 5 tys. zł. (słownie:pięćtysięcyzłotych00/100) na podstawie porównania innych podobnych internetowych ofert sprzedaży.
 2. Parametry charakterystyczne sprzedawanego pojazdu:
  • Rodzaj pojazdu: specjalny pożarniczy (osobowy)
  • Marka pojazdu: WAZ LADA
  • Rok produkcji 1997
  • Typ pojazdu: 21214 NIVA
  • Przebieg: 61 700 km
  • Moc silnika:110,0 KW
  • Rodzaj silnika: zapłon iskrowy (etylina)
  • Pojemność silnika: 1690 cm³
  • VIN: XTA212140T1219715
 3. Informacje dodatkowe:
  • pojazd był w użytkowaniu jednostki OSP w Rogowie.
  • odbiór pojazdu na własny koszt i we własnym zakresie;
  • tel. kontaktowy nr 324513056 wew. 53 w celu dokonania oględzin pojazdu;
  • decydującą przesłanką sprzedaży składnika majątku trwałego będzie najwyższa cena zaproponowana w ofercie. W przypadku gdy, co najmniej dwóch oferentów zaproponuje tę samą cenę za dany składnik majątku ruchomego, pomiędzy tymi oferentami zostanie przeprowadzona dodatkowa aukcja lub o sprzedaży decydować będzie kolejność wpływu ofert.
  • całość zaoferowanej ceny winna być wpłacona w całości przelewem na konto Gminy:
   nr 55 8469 0009 0000 0257 2000 0003 przed odbiorem samochodu.
 4. Jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne zainteresowane kupnem samochodu ratowniczo-gaśniczego mogą składać pisemne oferty w Urzędzie Gminy w Gorzycach, ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce w Biurze Obsługi Klienta w terminie do dnia 16 września 2019 roku, do godz. 9.00
  Oferta winna zawierać:
  • imię i nazwisko/adres oferenta lub nazwę/adres siedziby jeżeli oferentem jest osoba prawna, nr telefonu i nr fax-u;
  • datę sporządzenia oferty;
  • oferowaną cenę za samochód i sposób jej zapłaty;
 5. O wyborze oferty zainteresowani zostaną powiadomieni telefonicznie i pisemnie ogłoszenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminy Gorzyce, ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce
 6. Sprzedający może unieważnić ofertę sprzedaż w dniu otwarcia ofert kupna bez podania przyczyny.
 7. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Gorzyce, tel. 324513056 wew. 53 P. Florian Matuszek
Drukuj
Liczba odwiedzin
4168
do góry