• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Ogłoszenia/Informacja o zbędnych składnikach majątku Gminy Gorzyce

Informacja o zbędnych składnikach majątku Gminy Gorzyce

11 Września 2019

Na podstawie Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych Urzędu Gminy w Gorzycach zatwierdzonej Zarządzeniem Wójta Gminy Gorzyce Nr ORG.120.93.2018 z dnia 31 października 2018 roku, Urząd Gminy w Gorzycach informuje o zbędnych i zużytych składnikach majątkowych przeznaczonych do sprzedaży.

 1. Składnikiem rzeczowym majątku ruchomego przeznaczonym do sprzedaży jest samochód ratowniczo-pożarniczy (ciężarowy) Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Gorzyce, marki Jelcz 005 na podbudowie Star 244, którego minimalną wartość handlową w wysokości 9 tys. zł (słownie:dziewięćtysięcyzłotych00/100) ustalono na podstawie porównania innych podobnych internetowych ofert sprzedaży.
 2. Parametry charakterystyczne sprzedawanego pojazdu:
  • Rodzaj pojazdu: specjalny pożarniczy (ciężarowy)
  • Marka pojazdu: Jelcz 005 na podbudowie Star 244
  • Rok produkcji 1983
  • Typ pojazdu: GBA 2,5/16
  • Przebieg: --- km
  • Moc silnika:110,0 KW
  • Rodzaj silnika: zapłon samoczynny
  • Pojemność silnika: 6842,00 cm³
  • VIN: P244LM108520
 3. Informacje dodatkowe:
  • pojazd był w użytkowaniu jednostki OSP w Bluszczowie.
  • odbiór pojazdu na własny koszt i we własnym zakresie;
  • tel. kontaktowy nr 324513056 wew. 53 w celu dokonania oględzin pojazdu;
  • decydującą przesłanką sprzedaży składnika majątku trwałego będzie najwyższa cena zaproponowana w ofercie. W przypadku gdy, co najmniej dwóch oferentów zaproponuje tę samą cenę za dany składnik majątku ruchomego, pomiędzy tymi oferentami zostanie przeprowadzona dodatkowa aukcja lub o sprzedaży decydować będzie kolejność wpływu ofert.
  • całość zaoferowanej ceny winna być wpłacona w całości przelewem na konto Gminy:
   nr 55 8469 0009 0000 0257 2000 0003 przed odbiorem samochodu.
 4. Jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne zainteresowane kupnem samochodu ratowniczo-gaśniczego mogą składać pisemne oferty w Urzędzie Gminy w Gorzycach, ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce w Biurze Obsługi Klienta w terminie do dnia
  16 września 2019 roku, do godz. 9.00
  Oferta winna zawierać:
  • imię i nazwisko/adres oferenta lub nazwę/adres siedziby jeżeli oferentem jest osoba prawna, nr telefonu i nr fax-u;
  • datę sporządzenia oferty;
  • oferowaną cenę za samochód i sposób jej zapłaty;
 5. O wyborze oferty zainteresowani zostaną powiadomieni telefonicznie i pisemnie ogłoszenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminy Gorzyce, ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce
 6. Sprzedający może unieważnić ofertę sprzedaż w dniu otwarcia ofert kupna bez podania przyczyny.
 7. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Gorzyce, tel. 324513056 wew. 53 P. Florian Matuszek 
Drukuj
Liczba odwiedzin
6454
do góry