• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Ogłoszenia/OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI (..)

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

9 Listopada 2023

Zgodnie z uchwałą Nr XLII/371/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Gorzyce ogłasza, że w okresie od 10.11.2023 r. do 16.11.2023 r., poddaje konsultacjom projekty uchwał Rady Gminy Gorzyce w sprawie:

1) ustalenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe,

2) zmiany Uchwały Nr XII/98/19 Rady Gminy Gorzyce z dnia 30 września 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,

3) szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach treningowych lub wspomaganych dla mieszkańców Gminy Gorzyce,

4) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 - 2028.

Opinie dotyczące w/w projektu należy złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Gminy w Gorzycach lub przesłać drogą elektroniczną w terminie do dnia 23.11.2023 r. na adres e-mail: gorzyce@gorzyce.pl z zaznaczeniem w temacie „opinia do projektu uchwały”. Jednostką organizacyjną prowadzącą sprawę przedmiotowych konsultacji jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach.

Wójt Gminy Gorzyce
Daniel Jakubczyk

Kategoria: Powiązane pliki [5]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
pdf 2023-11-09 Projekt uchwały OPS 1.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
Projekt uchwały OPS 1.pdf 227.25KB zobacz
pdf 2023-11-09 Projekt uchwały OPS 2.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
Projekt uchwały OPS 2.pdf 226.52KB zobacz
pdf 2023-11-09 Projekt uchwały OPS 3.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
Projekt uchwały OPS 3.pdf 231.65KB zobacz
pdf 2023-11-09 Projekt uchwały OPS 4.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
Projekt uchwały OPS 4.pdf 228.33KB zobacz
pdf 2023-12-04 Informacja o wynikach konsultacji projektów uchwał OPS.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
Informacja o wynikach konsultacji projektów uchwał OPS.pdf 75.82KB zobacz

Drukuj
Liczba odwiedzin
5981
do góry