• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Ogłoszenia/Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi (..)

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

10 Listopada 2023

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Zgodnie z uchwałą Nr XLII/371/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Gorzyce ogłasza że w okresie od 10.11.2023r. do 16.11.2023r. poddaje konsultacjom projekty uchwał Rady Gminy Gorzyce:

- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok oraz zasad poboru tego podatku od osób fizycznych;

- w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gorzyce na 2024 rok;

-  w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/272/17 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 września 2017r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Gorzyce lub jej jednostkom organizacyjnym ze zmianami.

Opinie dotyczące w/w projektów należy złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Gminy w Gorzycach lub przesłać drogą elektroniczną w terminie do dnia 23.11.2023 roku, na adres e-mail: z zaznaczeniem w temacie „opinia do projektu uchwały”. Jednostką organizacyjną prowadzącą sprawę przedmiotowych konsultacji jest referat Podatków i Opłat Urzędu Gminy w Gorzycach.

Wójt Gminy Gorzyce

Daniel Jakubczyk

Kategoria: Powiązane pliki [3]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenia
pdf 2023-11-10 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok oraz zasad poboru tego podatku od osób fizycznych;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 283
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok oraz zasad poboru tego podatku od osób fizycznych; 240.86KB zobacz
pdf 2023-11-10 Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gorzyce na 2024 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gorzyce na 2024 rok 242.97KB zobacz
pdf 2023-11-10 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/272/17 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 września 2017r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Gorzyce lub jej jednostkom organizacyjnym ze zmianami.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/272/17 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 września 2017r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Gorzyce lub jej jednostkom organizacyjnym ze zmianami. 227.11KB zobacz

Drukuj
Liczba odwiedzin
6369
do góry