• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Ogłoszenia/Obwieszczenie o zebraniu w Uchylsku

Obwieszczenie o zebraniu w Uchylsku

6 Września 2022

Zgodnie z § 36 Statutu Sołectwa Wójt Gminy Gorzyce zwołuje w dniu 13 września 2022 r. o godz. 17.00 Zebranie Wiejskie w Sołectwie Uchylsko, które odbędzie się w Świetlicy Wiejskiej w Uchylsku (budynek OSP).

PROPONOWANY PORZĄDEK ZEBRANIA:
1. Otwarcie zebrania.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.
3. Wybory uzupełniające do Rady Sołeckiej.
a) zatwierdzenie regulaminu wyborów
b) zgłaszanie kandydatów na członka Rady Sołeckiej
c) wybór Komisji Skrutacyjnej
d) przeprowadzenie tajnego głosowania
e) ogłoszenie wyników wyborów
4. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o przyznanie Sołectwu Uchylsko środków z funduszu sołeckiego na 2023 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Uchylsko na 2022 r.
6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Zamknięcie zebrania.

Wójt Gminy Gorzyce
/-/ Daniel Jakubczyk

Drukuj
Liczba odwiedzin
5981
do góry