• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Ogłoszenia/Informacja o wyniku przetargu

Informacja o wyniku przetargu

8 Września 2022

Gorzyce, dnia 08.09.2022r., RL.6840.002.2021
INFORMACJA
o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w Urzędzie Gminy w Gorzycach,
ul. Kościelna 15 w dniu 06.09.2022r. o godz. 11.00.

Przedmiot przetargu: niezabudowana działka nr 728/108 k.m. 2 obręb Czyżowice, pow. 0,7906 ha, użytek gruntu wg ewidencji gruntów: N (nieużytki), wpisana w księdze wieczystej nr GL1W/00006534/5.
Liczba osób dopuszczonych do przetargu - 1.
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu - 0.
Cena wywoławcza nieruchomości: 868.750,00 zł netto (1.068.532,50 zł brutto).
Na skutek braku oferentów w/w nieruchomość nie została sprzedana.
Z up. wójta Maria Władarz (Sekretarz Gminy).

 

 

Drukuj
Liczba odwiedzin
6195
do góry