• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Ogłoszenia/Ogłoszenie o wywieszeniu protokołu inwentaryzacyjnego (..)

Ogłoszenie o wywieszeniu protokołu inwentaryzacyjnego nieruchomości składającej się z działki nr 340/188 k.m. 1 obręb Olza

18 Kwietnia 2023

Ogłoszenie o wywieszeniu protokołu inwentaryzacyjnego nieruchomości składającej się z działki nr 340/188 k.m. 1 obręb Olza

Wójt Gminy Gorzyce zgodnie z art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 1990 nr 32 poz. 191 z późn. zmianami) informuje, że do publicznego wglądu wyłożony został na okres 30 dni od dnia 18.04.2023 r. do dnia 18.05.2023 r. protokół inwentaryzacyjny obejmujący nieruchomość położoną na terenie gminy Gorzyce, w związku z zamiarem nieodpłatnego nabycia przez Gminę Gorzyce działki nr 340/188 k.m. 1 obręb Olza na podstawie art. 5 ut. 4 ustawy z dnia 10 maja Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 1990 nr 32 poz. 191 z późn. zm.).

Protokół wywieszony został na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Gorzycach przy ul. Kościelnej 15 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gorzyce - www.bip.gorzyce.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy w Gorzycach, ul. Kościelna 15, pod nr tel. (32) 451 30 56 wew. 20 lub 18 w godzinach pracy urzędu.

W terminie, o którym mowa wyżej osoba, której interes prawny dotyczy ustaleń zwartych w niniejszym protokole może zgłosić zastrzeżenia. Zastrzeżenia te można wysłać na adres lub złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Gorzycach przy ul. Kościelnej 15. Po okresie wyłożenia protokół inwentaryzacyjny zostanie przekazany Wojewodzie Śląskiemu, jako załącznik do wniosku o przekazanie Gminie Gorzyce przedmiotowej działki.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenia
odt 2023-04-18 Protokół inwentaryzacyjny - działka nr 340/188 k.m. 1 obręb Olza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
Protokół inwentaryzacyjny - działka nr 340/188 k.m. 1 obręb Olza 28.47KB -

Drukuj
Liczba odwiedzin
5994
do góry