• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Prawo lokalne/Uchwały Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Znaleziono wiadomości: 395.

 • 2022-05-05

  Uchwała nr XXXIX/385/22

  Uchwała nr XXXIX/385/22 Rady Gminy Gorzyce w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2022-2030

 • 2022-04-07

  Uchwała nr XXXVIII/384/22

  Uchwała nr XXXVIII/384/22 Rady Gminy Gorzyce z dnia 31.03.2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach do realizacji zadań w sprawach świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

 • 2022-04-07

  Uchwała nr XXXVIII/383/22

  Uchwała nr XXXVIII/383/22 Rady Gminy Gorzyce z dnia 31.03.2022 r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach

 • 2022-04-07

  Uchwała Nr XXXVIII/382/22

  Uchwała nr XXXVIII/382/22 Rady Gminy Gorzyce z dnia 31.03.2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Gorzyce

 • 2022-04-07

  Uchwała nr XXXVIII/381/22

  Uchwała nr XXXVIII/381/22 Rady Gminy Gorzyce z dnia 31.03.2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach

 • 2022-04-07

  Uchwała Nr XXXVIII/380/22

  Uchwała nr XXXVIII/380/22 Rady Gminy Gorzyce z dnia 31.03.2022 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gorzyce w 2022 roku"

 • 2022-04-07

  Uchwała nr XXXVIII/379/22

  Uchwała nr XXXVIII/379/22 Rady Gminy Gorzyce z dnia 31.03.2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/166/20 Rady Gminy Gorzyce z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektora, wicedyrektora oraz nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze, a także dla nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko

 • 2022-04-07

  Uchwała nr XXXVIII/378/22

  Uchwała nr XXXVIII/378/22 z dnia 31.03.2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025

 • 2022-04-07

  Uchwała nr XXXVIII/377/22

  Uchwała nr XXXVIII/377/22 Rady Gminy Gorzyce z dnia 31.03.2022 r. w sprawie przystąpienia Gminy Gorzyce do realizacji Programu osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022

 • 2022-04-07

  Uchwała nr XXXVIII/376/22

  Uchwała nr XXXVIII/376/22 Rady Gminy Gorzyce z dnia 31.03.2022 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej miastu Kamieniec Podolski w Ukrainie

Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry