• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Prawo lokalne/Zarządzenia Wójta

Zarządzenia Wójta

Znaleziono wiadomości: 268.

 • 2020-04-08

  Zarządzenie ORG.0050.268.2020

  Zarządzenie nr ORG.0050.268.2020 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 12.03.2020 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olzie

 • 2020-04-08

  Zarządzenie nr ORG.0050.270.2020

  Zarządzenie nr ORG.0050.270.2020 z dnia 13.03.2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr ORG.257.2020 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 03.03.2020 roku, w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Gorzyce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 2019 rok, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Gorzyce za okres od 31.12.2018 roku do 31.12.2019 roku oraz sprawozdań rocznych z wykonania

 • 2020-04-08

  Zarządzenie nr ORG.0050.269.2020

  Zarządzenie nr ORG.0050.267.2020 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 12.03.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: "Przebudowa drogi gminnej ul, Bełsznickiej w Czyżowicach"

 • 2020-04-07

  Zarządzenie nr ORG.0050.267.2020

  Zarządzenie nr ORG.0050.267.2020 z dnia 12.03.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie "Przebudowa ul. Bełsznickiej w Czyżowicach"

 • 2020-04-07

  Zarządzenie nr ORG.0050.266.2020

  Zarządzenie nr ORG.0050.266.2020 z dnia 09.03.2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2020 rok

 • 2020-04-07

  Zarządzenie nr ORG.0050.264.2020

  Zarządzenie nr ORG.0050.264.2020 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 05.03.2020 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr ORG.0050.446.2017 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 31 marca 2017 r.w sprawie zatrudnienia pedagogów, nauczycieli bibliotekarzy, psychologów, doradców zawodowychi wychowawców świetlic w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gorzyce

 • 2020-04-07

  Zarządzeni nr ORG.0050.265.2020

  Zarządzenie nr ORG.0050.265.2020 z dnia 06.03.2020 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację programu zdrowotnego pn. "Kompleksowa Rehabilitacja i Terapia Dzieci Niepełnosprawnych z terenu Gminy Gorzyce" w 2020 r.

 • 2020-04-01

  Zarządzenie nr ORG.0050.263.2020

  Zarządzenie nr ORG.0050.263.2020 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr ORG.0050.445.2017 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zatrudnienia logopedów w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gorzyce

 • 2020-04-01

  Zarządzenie nr ORG.0050.262.2020

  Zarządzenie nr ORG.0050.262.2020 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr ORG.0050.444.2017 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zatrudnienia intendentów w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Gorzyce

 • 2020-04-01

  Zarządzenie nr ORG.0050.261.2020

  Zarządzenie nr ORG.0050.261.2020 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 05.03.2020 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr ORG.0050.443.2017 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zatrudnienia sekretarek w przedszkolach publucznych prowadzonych przez Gminę Gorzyce

Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry