• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Prawo lokalne/Zarządzenia Wójta

Zarządzenia Wójta

Znaleziono wiadomości: 879.

 • 2023-01-17

  Zarządzenie nr ORG.0050.882.2022

  Zarządzenie nr ORG.0050.882.2022 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 30.12.2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach do składania w imieniu Gminy Gorzyce oświadczeń woli, zawierania umów i zaciągania zobowiązań finansowych i innych czynności koniecznych do prawidłowej realizacji Programu "Asysten osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023

 • 2023-01-17

  Zarządzenie nr ORG.0050.881.2022

  Zarządzenie nr ORG.0050.881.2022 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 30.12.2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2022-2030

 • 2023-01-17

  Zarządzenie nr ORG.0050.880.2022

  Zarządzenie nr ORG.0050.880.2022 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 29.12.2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2022 rok

 • 2023-01-17

  Zarządzenie nr ORG.0050.879.2022

  Zarządzenie nr ORG.0050.879.2022 Wójta Gminy Gorzyce z dnia23.12.2022 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu na 2023 rok za najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Gorzyce

 • 2023-01-16

  Zarządzenie nr ORG.0050.878.2022

  Zarządzenie nr ORG.0050.878.2022 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 23.12.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie "Odbiór i zagospodarowania odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz Leków z Apteki"

 • 2023-01-16

  Zarządzenie nr ORG.0050.877.2022

  Zarządzenie nr ORG.0050.877.2022 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 23.12.2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie przyznania i rozliczania dotacji celowej na finansowanie inwestycji, realizowanej przez zakład budżetowy - Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji "NAUTICA" w Gorzycach

 • 2023-01-16

  Zarządzenie nr ORG.0050.876.2022

  Zarządzenie nr ORG.0050.876.2022 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 23.12.2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2022 rok

 • 2023-01-16

  Zarządzenie nr ORG.0050.875.2022

  Zarządzenie nr ORG.0050.875.2022 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 21.12.2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej w 2023 roku

 • 2023-01-16

  Zarządzenie nr ORG.0050.874.2022

  Zarządzenie nr ORG.0050.874.2022 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 19.12.2022 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości będących mieniem komunalnym Gminy Gorzyce przeznaczonych do oddania w najem i użyczenie w 2023 r.

 • 2023-01-16

  Zarządzenie nr ORG.0050.873.2022

  Zarządzenie nr ORG.0050.873.2022 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 19.12.2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Czyżowicach

Drukuj
Liczba odwiedzin
259
do góry