• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Prawo lokalne/Zarządzenia Wójta

Zarządzenia Wójta

Znaleziono wiadomości: 1120.

 • 2024-02-22

  Zarządzenie nr ORG.0050.1124.2024

  Zarządzenie nr ORG.0050.1124.2024 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 13.02.2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2024 rok

 • 2024-02-22

  Zarządzenie nr ORG.0050.1123.2024

  Zarządzenie nr ORG.0050.1123.2024 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 12.02.2024 r. w sprawie ustalenia wywoławczej ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Gorzyczkach stanowiącej własność Gminy Gorzyce

 • 2024-02-22

  Zarządzenie nr ORG.0050.1122.2024

  Zarządzenie nr ORG.0050.1122.2024 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 06.02.2024 r.

 • 2024-02-12

  Zarządzenie nr ORG.0050.1121.2024

  Zarządzenie nr ORG.0050.1121.2024 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 06.02.2024 r. w sprawie przystąpienia Gminy Gorzyce do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla jednostek samorządu terytorialnego - edycja 2024

 • 2024-02-12

  Zarządzenie nr ORG.0050.1120.2024

  Zarządzenie nr ORG.0050.1120.2024 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 06.02.2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację Programu Polityki Zdrowotnej "Kompleksowa rehabilitacja i terapia dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Gorzyce" w 2024 roku

 • 2024-02-08

  Zarządzenie nr ORG.0050.1119.2024

  Zarządzenie nr ORG.0050.1119.2024 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 31.01.2024 r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Odra w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej

 • 2024-02-08

  Zarządzenie nr ORG.0050.1118.2024

  Zarządzenie nr ORG.0050.1118.2024 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 31.01.2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2024 rok

 • 2024-02-06

  Zarządzenie nr ORG.0050.1117.2024

  Zarządzenie nr ORG.0050.1117.2024 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 30.01.2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: "Przebudowa ul. Dąbrowy w Bluszczowie"

 • 2024-02-06

  Zarządzenie nr ORG.0050.1116.2024

  Zarządzenie nr ORG.0050.1116.2024 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 30.01.2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: "Przebudowa ulic w sołectwie Kolonia Fryderyk"

 • 2024-02-06

  Zarządzenie nr ORG.0050.1115.2024

  Zarzdzenie nr ORG.0050.1115.2024 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 30.01.2024 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i zespołach szkolno-przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gorzyce na rok 2024

Drukuj
Liczba odwiedzin
810
do góry