• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Prawo lokalne/Uchwały Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Znaleziono wiadomości: 353.

 • 2022-01-18

  Uchwała nr XXXV/353/21

  Uchwała nr XXXV/353/21 w sprawie zmiany uchwały nr I/4/18 Rady Gminy Gorzyce z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Gorzyce

 • 2022-01-18

  Uchwała nr XXXV/352/21

  Uchwała nr XXXV/352/21 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Gorzyce

 • 2022-01-18

  Uchwała nr XXXV/351/21

  Uchwała nr XXXV/351/21 w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Olzie w rejonie ul. Wiejskiej na okres powyżej 3 lat tj. nie dłużej niż do dnia 31.12.2042 r.

 • 2022-01-18

  Uchwała nr XXXV/350/21

  Uchwała nr XXXV/350/21 w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Olzie w rejonie ul. Wiejskiej na okres powyżej 3 lat tj. nie dłużej niż do dnia 31.12.2042 r.

 • 2022-01-18

  Uchwała nr XXXV/349/21

  Uchwała nr XXXV/349/21 w sprawie zmiany Statutu Świetlicy Profilaktyczno - Wychowawczej w Gorzyczkach

 • 2022-01-18

  Uchwała nr XXXV/348/21

  Uchwała nr XXXV/348/21 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022 - 2024

 • 2022-01-18

  Uchwała nr XXXV/347/21

  Uchwała nr XXXV/347/21 w sprawie przystąpienia Gminy Gorzyce do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

 • 2022-01-18

  Uchwała nr XXXV/346/21

  Uchwała nr XXXV/346/21 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Gorzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022

 • 2022-01-18

  Uchwała nr XXXV/345/21

  Uchwała nr XXXV/345/21 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022

 • 2022-01-18

  Uchwała nr XXXV/344/21

  Uchwała nr XXXV/344/21 w sprawie ustalenia w budżecie Gminy Gorzyce na 2021 rok wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry