• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Prawo lokalne/Uchwały Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Znaleziono wiadomości: 407.

 • 2022-06-23

  Uchwała nr XLI/407/22

  Uchwała nr XLI/407/22 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Olza

 • 2022-06-23

  Uchwała nr XLI/406/22

  Uchwała nr XLI/406/22 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gorzyce

 • 2022-06-23

  Uchwała nr XLI/405/22

  Uchwała nr XLI/405/22 w sprawie zmiany uchwały nr XXV/237/20 Rady Gminy Gorzyce z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Gminy Gorzyce do roku 2030, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

 • 2022-06-23

  Uchwała nr XLI/404/22

  Uchwała nr XLI/404/22 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gorzyce na rok szkolny 2022/2023

 • 2022-06-23

  Uchwała nr XLI/403/22

  Uchwała nr XLI/403/22 w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/55/19 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Gorzyce

 • 2022-06-23

  Uchwała nr XLI/402/22

  Uchwała nr XLI/402/22 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gorzyce absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 2021 rok

 • 2022-06-23

  Uchwała nr XLI/401/22

  Uchwała nr XLI/401/22 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 2021 rok

 • 2022-06-23

  Uchwała nr XLI/400/22

  Uchwała nr XLI/400/22 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gorzyce wotum zaufania

 • 2022-06-03

  Uchwała nr XL/399/22

  Uchwała nr XL/399/22 Rady Gminy Gorzyce z dnia 30.05.2022 r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w miejscowości Turza Śląska

 • 2022-06-03

  Uchwała nr XL/398/22

  Uchwała nr XL/398/22 Rady Gminy Gorzyce z dnia 30.05.2022 r. w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry