• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Prawo lokalne/Uchwały Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Znaleziono wiadomości: 199.

 • 2020-05-27

  Uchwała nr XIX/170/20

  Uchwała nr XIX/170/20 z dnia 25.05.2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr I/4/18 Rady Gminy Gorzyce z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Gorzyce

 • 2020-05-27

  uchwała nr XIX/169/20

  Uchwała nr XIX/169/20 z dnia 25.05.2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/264/17 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Gorzyce na wymianę źródeł ciepła oraz montaż instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce na lata 2017-2020

 • 2020-05-27

  Uchwała nr XIX/168/20

  Uchwała nr XIX/168/20 z dnia 25.05.2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu ustalania kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, zespołach szkolno-przedszkolnych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gorzyce

 • 2020-05-27

  Uchwała nr XIX/167/20

  Uchwała nr XIX/167/20 z dnia 25.05.2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, zespołach szkolno-przedszkolnych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gorzyce

 • 2020-05-27

  Uchwała nr XIX/166/20

  Uchwała nr XIX/166/20 z dnia 25.05.2020 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektora, wicedyrektora oraz nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze, a także dla nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze oraz doradcy metodycznego zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i

 • 2020-05-27

  Uchwała nr XIX/165/20

  w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/152/20 Rady Gminy Gorzyce z dnia 27 kwietnia 2020 roku, w sprawie udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim

 • 2020-05-27

  Uchwała nr XIX/164/20

  Uchwała nr XIX/164/20 z dnia 25.05.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2020 rok

 • 2020-05-27

  Uchwała nr XIX/163/20

  Uchwała nr XIX/163/20 z dnia 25.05.2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2020-2025

 • 2020-04-29

  Uchwała nr XVIII162/20

  Uchwała nr XVIII/162/20 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla mieszkańców Gminy Gorzyce

 • 2020-04-29

  Uchwała nr XVIII/161/20

  Uchwała nr XVIII/161/20 w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Gorzyce na rok 2020

Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry