• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Prawo lokalne/Uchwały Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Znaleziono wiadomości: 305.

 • 2021-07-01

  Uchwała nr XXXI/305/21

  Uchwała nr XXXI/305/21 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Przedszkola Publicznego w Czyżowicach

 • 2021-07-01

  Uchwała nr XXXI/304/21

  Uchwała nr XXXI/304/21 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gorzyce na rok szkolny 2021/2022

 • 2021-07-01

  Uchwała nr XXXI/303/21

  Uchwała nr XXXI/303/21 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/166/20 Rady Gminy Gorzyce z dnia 25 maja 2020r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektora, wicedyrektora oraz nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze...

 • 2021-07-01

  Uchwała nr XXXI/302/21

  Uchwała nr XXXI/302/21 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2021 rok

 • 2021-07-01

  Uchwała nr XXXI/301/21

  Uchwała nr XXXI/301/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2021 - 2026

 • 2021-07-01

  Uchwała nr XXXI/300/21

  Uchwała nr XXXI/300/21 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gorzyce absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 2020 rok

 • 2021-07-01

  Uchwała nr XXXI/299/21

  Uchwała nr XXXI/299/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 2020 rok

 • 2021-07-01

  Uchwała nr XXXI/298/21

  Uchwała nr XXXI/298/21 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gorzyce wotum zaufania

 • 2021-06-01

  Uchwała nr XXX/297/21

  Uchwała nr XXX/297/21 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gorzyce w 2021 roku"

 • 2021-06-01

  Uchwała nr XXX/296/21

  Uchwała nr XXX/296/21 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr XXXVI/336/18 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gorzyce oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry