• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Prawo lokalne/Uchwały Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Znaleziono wiadomości: 185.

 • 2020-06-30

  Uchwała nr XX/185/20

  Uchwała nr XX/185/20 z dnia 25.06.2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Gorzyce

 • 2020-06-30

  Uchwała nr XX/184/20

  Uchwała nr XX/184/20 z dnia 25.06.2020 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy działki nr 2527/321 k.m. 2 obręb Gorzyczki, położonej przy ul. Wilkowiec w Gorzyczkach, na okres powyżej 3 lat tj. nie dłużej niż do dnia 30.06.2013 r.

 • 2020-06-30

  Uchwała nr XX/183/20

  Uchwała nr XX/183/20 z dnia 25.06.2020 r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w miejscowości Gorzyce

 • 2020-06-30

  Uchwała nr XX/182/20

  Uchwała nr XX/182/20 z dnia 25.06.2020 r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w miejscowości Gorzyce

 • 2020-06-30

  Uchwała nr XX/181/20

  Uchwała nr XX/181/20 z dnia 25.06.2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gorzyce na rok szkolny 2020/2021

 • 2020-06-30

  Uchwała nr XX/180/20

  Uchwała nr XX/180/20 z dnia 25.06.2020 r. w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Gorzyce Nr XXVIII/250/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za korzystanie przez operatorów  i przewoźników z przytanków komunikacyjnych, ktorych właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gorzyce

 • 2020-06-30

  Uchwała nr XX/179/20

  Uchwała nr XX/179/20 z dnia 25.06.2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę  za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • 2020-06-30

  Uchwała nr XX/178/20

  Uchwała nr XX/178/20 z dnia 25.06.2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gorzyce

 • 2020-06-30

  Uchwała nr XX/177/20

  Uchwała nr XX/177/20 z dnia 25.06.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2020 rok

 • 2020-06-30

  Uchwała nr XX/176/20

  Uchwała nr XX/176/20 z dnia 25.06.2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2020-2025

Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry