• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Rada Gminy/Rada Gminy VIII kadencji (2018 - 2023)/Projekty Uchwał/III Sesja Rady Gminy Gorzyce VIII Kadencji - 20.12.2018 r.

III Sesja Rady Gminy Gorzyce VIII Kadencji - 20.12.2018 r.

20 Grudnia 2018

Projekt uchwały:

Kategoria: Powiązane pliki [23]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Projekty uchwał - VIII kadencja
pdf 2019-12-20 w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2019 rok - wersja niedostępna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 316
w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2019 rok - wersja niedostępna 2.37MB zobacz
pdf 2019-12-20 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2019-2024 - wersja niedostępna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 347
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2019-2024 - wersja niedostępna 755.54KB zobacz
pdf 2019-12-20 w sprawie udzielenia w 2019 roku pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację zadań z zakresu administrowania drogami - wersja niedostępna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 325
w sprawie udzielenia w 2019 roku pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację zadań z zakresu administrowania drogami - wersja niedostępna 207.43KB zobacz
pdf 2019-12-20 w sprawie udzielenia w 2019 roku pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej - wersja niedostępna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 318
w sprawie udzielenia w 2019 roku pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej - wersja niedostępna 217.68KB zobacz
pdf 2019-12-20 w sprawie udzielenia w 2019 roku pomocy finansowej Powiatowi Wodzislawskiemu na realizację zadań z zakresu nadzoru budowlanego - wersja niedostępna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 275
w sprawie udzielenia w 2019 roku pomocy finansowej Powiatowi Wodzislawskiemu na realizację zadań z zakresu nadzoru budowlanego - wersja niedostępna 200.2KB zobacz
pdf 2019-12-20 w sprawie udzielenia w 2019 roku pomocy finansowej Gminie Lubomia na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego - wersja niedostępna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 267
w sprawie udzielenia w 2019 roku pomocy finansowej Gminie Lubomia na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego - wersja niedostępna 207.34KB zobacz
pdf 2019-12-20 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i Rekreacji "NAUTICA" w Gorzycach na 2019 rok oraz określenia szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji - wersja niedostępna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 277
w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i Rekreacji "NAUTICA" w Gorzycach na 2019 rok oraz określenia szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji - wersja niedostępna 26.37KB zobacz
pdf 2019-12-20 w sprawie udzielenia w 2019 roku dotacji celowej na finansowanie inwestycji, realizowanej przez zakład budżetowy - Gminny Ośrodek Turystyki Sportu i Rekreacji "NAUTICA" w Gorzycach - wersja niedostępna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 277
w sprawie udzielenia w 2019 roku dotacji celowej na finansowanie inwestycji, realizowanej przez zakład budżetowy - Gminny Ośrodek Turystyki Sportu i Rekreacji "NAUTICA" w Gorzycach - wersja niedostępna 213.18KB zobacz
pdf 2019-12-20 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wersja niedostępna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 298
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wersja niedostępna 298.12KB zobacz
pdf 2019-12-20 w sprawie udzielenia w 2019 roku dotacji miastu Wodzisław Śl. na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego - wersja niedostępna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 233
w sprawie udzielenia w 2019 roku dotacji miastu Wodzisław Śl. na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego - wersja niedostępna 199.17KB zobacz
pdf 2019-12-20 w sprawie udzielenia w 2019 roku dotacji miastu Wodzisław Śl. na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego - wersja niedostępna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 249
w sprawie udzielenia w 2019 roku dotacji miastu Wodzisław Śl. na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego - wersja niedostępna 194.95KB zobacz
pdf 2019-12-20 w sprawie udzielenia w 2019 roku dotacji miastu Jastrzębie - Zdrój na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowego - wersja niedostępna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 261
w sprawie udzielenia w 2019 roku dotacji miastu Jastrzębie - Zdrój na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowego - wersja niedostępna 194.26KB zobacz
pdf 2019-12-20 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok - wersja niedostępna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 254
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok - wersja niedostępna 259.52KB zobacz
pdf 2019-12-20 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w - wersja niedostępna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 262
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w - wersja niedostępna 292.92KB zobacz
pdf 2019-12-20 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 - 2021 - wersja niedostępna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 258
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 - 2021 - wersja niedostępna 264.01KB zobacz
pdf 2019-12-20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2018 rok - wersja niedostępna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 296
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2018 rok - wersja niedostępna 1.05MB zobacz
pdf 2019-12-20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2018-2024 - wersja niedostępna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 307
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2018-2024 - wersja niedostępna 731.9KB zobacz
pdf 2019-12-20 w sprawie ustalenia w budżecie Gminy Gorzyce na 2018 rok wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - wersja niedostępna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 273
w sprawie ustalenia w budżecie Gminy Gorzyce na 2018 rok wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - wersja niedostępna 213.89KB zobacz
pdf 2019-12-20 w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/175/16 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 września 2016 r., w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gorzyce - wersja niedostępna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 262
w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/175/16 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 września 2016 r., w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gorzyce - wersja niedostępna 239.29KB zobacz
pdf 2019-12-20 w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego na okres powyżej 3 lat, nie dłużej niż do 31.12.2036 r. - wersja niedostępna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 230
w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego na okres powyżej 3 lat, nie dłużej niż do 31.12.2036 r. - wersja niedostępna 193.57KB zobacz
pdf 2019-12-20 w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy działki gruntowej położonej w Gorzycach przy ul. Rybnickiej na okres powyżej 3 lat tj. nie dłużej niż do dnia 31.12.2028 r. - wersja niedostępna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 273
w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy działki gruntowej położonej w Gorzycach przy ul. Rybnickiej na okres powyżej 3 lat tj. nie dłużej niż do dnia 31.12.2028 r. - wersja niedostępna 184.92KB zobacz
pdf 2019-12-20 w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/288/17 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 września 2017 r w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego na okres powyżej 3 lat, nie dłużej niż do 10 lat - wersja niedostępna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 304
w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/288/17 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 września 2017 r w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego na okres powyżej 3 lat, nie dłużej niż do 10 lat - wersja niedostępna 225.79KB zobacz
pdf 2019-12-20 w sprawie udzielenia w 2018 i 2019 roku dotacji miastu Rybnik na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego - wersja niedostępna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 242
w sprawie udzielenia w 2018 i 2019 roku dotacji miastu Rybnik na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego - wersja niedostępna 223.74KB zobacz

Drukuj
Liczba odwiedzin
254
do góry