• język migowy
BIP
Grafika BIP

X Sesja Rady Gminy Gorzyce - 27.06.2019 r.

27 Czerwca 2019

Projekt uchwały w sprawie:

Kategoria: Powiązane pliki [13]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Projekty uchwał - VIII kadencja
pdf 2019-12-23 udzielenia Wójtowi Gminy Gorzyce wotum zaufania - wersja niedostępna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 292
udzielenia Wójtowi Gminy Gorzyce wotum zaufania - wersja niedostępna 14.51KB zobacz
pdf 2019-12-23 zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 2018 rok - wersja niedostępna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 266
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 2018 rok - wersja niedostępna 0.92MB zobacz
pdf 2019-12-23 udzielenia Wójtowi Gminy Gorzyce absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 2018 rok - wersja niedostępna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 279
udzielenia Wójtowi Gminy Gorzyce absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 2018 rok - wersja niedostępna 25.87KB zobacz
pdf 2019-12-23 zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2019 rok - wersja niedostępna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 330
zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2019 rok - wersja niedostępna 756.89KB zobacz
pdf 2019-12-23 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2019-2024 - wersja niedostępna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 287
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2019-2024 - wersja niedostępna 465.28KB zobacz
pdf 2019-12-23 zmiany Uchwały Nr III/20/18 Rady Gminy Gorzyce z dnia 20 grudnia 2018 roku, w sprawie udzielenia w 2019 roku pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację zadań z zakresu nadzoru budowlanego - wersja niedostępna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 285
zmiany Uchwały Nr III/20/18 Rady Gminy Gorzyce z dnia 20 grudnia 2018 roku, w sprawie udzielenia w 2019 roku pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację zadań z zakresu nadzoru budowlanego - wersja niedostępna 25.35KB zobacz
pdf 2019-12-23 ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Gorzyce - wersja niedostępna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 270
ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Gorzyce - wersja niedostępna 26.76KB zobacz
pdf 2019-12-23 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Gorzyce, a nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela - wersja niedostępna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 262
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Gorzyce, a nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela - wersja niedostępna 28.94KB zobacz
pdf 2019-12-23 powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników - wersja niedostępna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 297
powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników - wersja niedostępna 17.5KB zobacz
pdf 2019-12-23 wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego - wersja niedostępna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 279
wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego - wersja niedostępna 23.73KB zobacz
pdf 2019-12-23 projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2019 r. (wersja zaktualizowana)) - wersja niedostępna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 360
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2019 r. (wersja zaktualizowana)) - wersja niedostępna 921.34KB zobacz
pdf 2019-12-23 projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2019-2024 (wersja zaktualizowana) - wersja niedostępna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 306
projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2019-2024 (wersja zaktualizowana) - wersja niedostępna 501KB zobacz
pdf 2019-12-23 projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/23/18 Rady Gminy Gorzyce z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia w 2019 r. dotacji celowej na finansowanie inwestycji, realizowanej przez zakład budżetowy - Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rek - wersja niedostępna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 333
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/23/18 Rady Gminy Gorzyce z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia w 2019 r. dotacji celowej na finansowanie inwestycji, realizowanej przez zakład budżetowy - Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rek - wersja niedostępna 23.49KB zobacz

Drukuj
Liczba odwiedzin
328
do góry