• język migowy
BIP
Grafika BIP

Petycje - Wójt Gminy

Petycje - znaleziono: 10
Lp. Podmiot składający Przedmiot Data złożenia petycji Status
1 [wyłączona jawność] Wykorzystywanie narzędzi związanych z Internetem i informatyzacją przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Gorzyce 2020-05-04 rozpatrywana
2 [wyłączona jawność] Petycja w sprawie lokalizacji Zakładu Mas Bitumicznych- Asfaltowni na terenie Gminy Lubomia 2020-03-02 przekazanie petycji do podmiotu właściwego
3 [wyłączona jawność] Ptetycja w sprawie lokalizacji Zakładu Mas Bitumicznych- Asfaltowni na terenie Gminy Lubomia 2020-02-24 przekazanie petycji do podmiotu właściwego
4 [wyłączona jawność] Petycja dotycząca płatności bezgotówkowych 2020-01-27 rozpatrzona
5 [wyłączona jawność] Petycja dotycząca opłaty za wywóz odpadów komunalnych 2019-11-22 rozpatrzona
6 Tomasz Miłowski Petycja o zainicjowanie i przeprowadzenie bez zbędnej zwłoki akcji edukacyjnej w zakresie właściwego użytkowania kot łów na paliwa stałe 2019-11-15 rozpatrzona
7 [wyłączona jawność] Petycja dotycząca zaniechania organizacji rajdu samochodowego na terenie wsi Odra 2019-07-11 rozpatrzona
8 [wyłączona jawność] Petycja w sprawie budowy drogi do nowo powstałych domów przy ul. Polnej w Olzie 2019-04-29 rozpatrzona
9 [wyłączona jawność] Petycja w sprawie kontynuacji funkcjonowania oddziału integracyjnego w Przedszkolu Publicznym w Turzy Śląskiej 2019-03-29 rozpatrzona
10 [wyłączona jawność] Petycja w sprawie obniżenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia innej niż dotychczas metody naliczania opłaty, tj. od jednego domu. 2019-01-28 rozpatrzona
Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry