• język migowy
BIP
Grafika BIP

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego-ZHP Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Wodzisławskiej

Wójt Gminy Gorzyce informuje, że w dniu 25.05.2022 r. ZHP Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Wodzisławskiej złożył uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą “Wydanie książki podejmującej tematykę historii lokalnej harcerstwa żeńskiego w Czyżowicach” w terminie 06.06.2022 r.- 31.07.2022 r. z pominięciem otwartego konkursu ofert. Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot na podstawie art. 19 a, ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. Poz. 1057) informuję, że do dnia 01.06.2022 r. do godz. 15.30 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej na adres tutejszego Urzędu - ul. Kościelna 15 , 44-350 Gorzyce lub e-mailem na adres gorzyce@gorzyce.pl z dopiskiem „uwagi do oferty ZHP Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Wodzisławskiej ”. Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Wójt Gminy Gorzyce niezwłocznie zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego z ZHP Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Wodzisławskiej.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
pdf 2022-05-25 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 177
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego.pdf 782.79KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Gmina Gorzyce - Urząd Gminy Gorzyce
Pierwsza publikacja
Jambor Aleksandra 2022-05-25 12:44
Aktualizacja publikacji
Futerska Beata 2024-03-25 12:52
Wytworzenie publikacji
Beata Futerska 2024-03-25 12:52
Zatwierdzenie
Beata Futerska 2024-03-25 12:52
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
4
do góry